Kyst og Fjord

Ryddesjau i rekefisket

Fiskeridirektoratet går nå gjennom rekefiskerne regelverk. Selv om flere av reglene gikk ut på dato for 25 år siden, gjelder de fortsatt.

Fiskeridirektoratet skal rydde bort forskrifter som ikke lengre fungerer for rekefiskerne.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Vi er i en prosess, og har startet lengst i nord, hvor vi har de strengeste reglene. Dette vil nødvendigvis ta noe tid, sier seniorrådgiver Dagfinn Lilleng i Fiskeridirektoratet.

Midlertidig ordning
I sommer har direktoratet midlertidig redusert minimumsdybden for reketrål i fjordene i Troms og Finnmark, fra 200 til 170 meter.

I løpet av høsten skal forsøket evalueres. Så langt tyder alt på at ordninga er kommet for bli.

Skillerista
Årsaken til at dybderegelen i Troms og Finnmark er gått ut på dato, kan beskrives med bare ett ord: Skillerista. Helt siden begynnelsen av 90-tallet har rekeflåten hatt påbud om å bruke skillerist, for å unngå bifangst. Nøyaktig samme hensikten lå bak dybdebestemmelsene et tre-fire tiår tidligere, nemlig å unngå at torsk, sei og hyse havnet i reketrålen. I tillegg ønsket man å unngå redskapskonflikt med andre typer fiskerier i nordnorske fjorder, og beordret rekeflåten ut på dypt vann.

Gått ut på dato
- Mye av dette regelverket ble innført på 50-tallet, lenge før rista var oppfunnet, og før direktoratets ulike kontrollordninger var etablert. Lokale utvalg innførte lokale ordninger, ofte satt man igjen med ett regelverk for hver fjord. Da direktoratet overtok dette forvaltningsansvaret, ble reglene bare videreført, uten at man tenke nøyere igjennom hva som egentlig var hensikten, forteller Lilleng til Kyst og Fjord.

Reguleringsmøte
Regelverket og forsøksfisket i nord blir tema for høstens reguleringsmøte i månedsskiftet oktober-november.

- Målet er jo at vi skal ha en ny permanent ordning for reketrålerne i Troms og Finnmark i neste års reguleringer, sier Lilleng.

Opprettet 13.09.2017 07:31. Sist oppdatert 13.09.2017 07:31

Kommenter via Facebook

Åpning og stengning av områder Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Leppefisk for 6,7 mill Leppefisket startet opp i uke 31 med verdi på 7,2 mill kr andre uka av dette fisket, redusert til 6,7 mill kroner i uke 33.

Øker trålerkvoten Trålerne får fiske mer hyse i nord.

Må avtale før oppstart Ingen seinotfartøy må starte fisket uten leveringsavtale med kjøper!

Fjernet trål på Svalbard KV «Andenes» har vært på søppeloppdrag for Sysselmannen.

Kystvakten på fjellredning Kystvaktskipet KV Farm har vært på fjellredningstjeneste på Sørøya.

Lakserømming i Møre og Romsdal Meldinger rapporterte om forholdsvis stor fisk på avveie, og aktuelle anlegg ble bedt om å inspisere nøtene sine.

Må være registrert Som fritidsfisker må du registrere båten din i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene for å delta i fisket etter leppefisk.

- Husk journalkravet Fiskeridirektoratet minner om endringer i journalkravet i landingsforskriften, som ble endret 20. februar 2017. 

Endringer i sildefisket Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i fiske fra midnatt Fiskeridirektøren med melding.

Nytt oljefunn i Norskehavet Funnet er på mellom 25 og 50 millioner utvinnbare fat med olje.

Nye regler fra 1. juli Fra 1. juli trer krav om sikkerhetsstyringssystem for fartøy under 500 bruttotonn (bt) i kraft.

Øker uer-kvoten Økte kvoter i trålernes fiske etter uer i nord.

Stopp i makrellfiske Fiskeridirektøren med melding.

Nedtur for ørret Norge eksporterte 2900 tonn ørret for 236 millioner kroner i mai.

Reke-økning Norge eksporterte 842 tonn reker for 60 millioner kroner i mai.

Redusert ventetid Ettersom flere nå har tatt sin tobiskvote, vil ventetiden for utseiling etter lossing til mel/olje bli redusert med ett døgn. 

Tilrådning om tobis Fiskeridirektøren med melding.

Øker minstemålet Minstemålet på notfanget sei økes i området mellom 62°N og 66°33’N 

Ny pakkegrader til oppdrettsgigant Valgte Marel som leverandør til nyanlegg.

Bygde kassefabrikk Siden behovet bare ble større, bygde lakseslakteriet likegodt en isoporkassefabrikk.

Oppdrettsselskap vil kjøpe flyplass Bedriften som har millard-overskudd er ikke som alle andre. Nå vil de betale ut alle de andre eierne av flyplassen.

Fikk et år medlemskap gratis Markus J. Olaussen fra Helligvær ved Bodø er en godt fornøyd vinner. Han er en av de tre som er trukket ut som vinner av gratis årsmedlemskap i Fiskarlaget.

Føringstilskudd for kongsnegl Heretter vil det bli utbetalt en kroner per kilo i føringstilskudd for kongesnegl.

Fortsatt snurrevad-forbud Det generelle forbudet mot å fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene står ved lag.

Gir føringstilskudd for slog Innenfor en ramme på en halv million kroner, kan Norges Råfisklag nå gi tilskudd for frakt av slog til produksjon.

Var på vei til Danmark Fisketraileren som søndag tok fyr på toppen av Kåringen nær Lødingen, var på vei til Danmark.

Rolig i kolmulefisket Med hovedflåten i loddemodus, har det kun vært noen få båter i aktivitet på kolmula.

Knalluke på lodda En knalluke på loddefiske på Island med hele 37.900 tonn i journalen.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS