Kyst og Fjord

Ryddesjau i rekefisket

Fiskeridirektoratet går nå gjennom rekefiskerne regelverk. Selv om flere av reglene gikk ut på dato for 25 år siden, gjelder de fortsatt.

Fiskeridirektoratet skal rydde bort forskrifter som ikke lengre fungerer for rekefiskerne.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Vi er i en prosess, og har startet lengst i nord, hvor vi har de strengeste reglene. Dette vil nødvendigvis ta noe tid, sier seniorrådgiver Dagfinn Lilleng i Fiskeridirektoratet.

Midlertidig ordning
I sommer har direktoratet midlertidig redusert minimumsdybden for reketrål i fjordene i Troms og Finnmark, fra 200 til 170 meter.

I løpet av høsten skal forsøket evalueres. Så langt tyder alt på at ordninga er kommet for bli.

Skillerista
Årsaken til at dybderegelen i Troms og Finnmark er gått ut på dato, kan beskrives med bare ett ord: Skillerista. Helt siden begynnelsen av 90-tallet har rekeflåten hatt påbud om å bruke skillerist, for å unngå bifangst. Nøyaktig samme hensikten lå bak dybdebestemmelsene et tre-fire tiår tidligere, nemlig å unngå at torsk, sei og hyse havnet i reketrålen. I tillegg ønsket man å unngå redskapskonflikt med andre typer fiskerier i nordnorske fjorder, og beordret rekeflåten ut på dypt vann.

Gått ut på dato
- Mye av dette regelverket ble innført på 50-tallet, lenge før rista var oppfunnet, og før direktoratets ulike kontrollordninger var etablert. Lokale utvalg innførte lokale ordninger, ofte satt man igjen med ett regelverk for hver fjord. Da direktoratet overtok dette forvaltningsansvaret, ble reglene bare videreført, uten at man tenke nøyere igjennom hva som egentlig var hensikten, forteller Lilleng til Kyst og Fjord.

Reguleringsmøte
Regelverket og forsøksfisket i nord blir tema for høstens reguleringsmøte i månedsskiftet oktober-november.

- Målet er jo at vi skal ha en ny permanent ordning for reketrålerne i Troms og Finnmark i neste års reguleringer, sier Lilleng.

Opprettet 13.09.2017 07:31. Sist oppdatert 13.09.2017 07:31

Kommenter via Facebook

Bjørkavåg blir sittende Konsernsjef for Fiskeribladet, Gunnar Bjørkavåg, blir sittende, tross uheldige uttalelser.

Ingen sabotasje likevel Det var ingen sabotasjeaksjon mot Grieg Seafood i Repvåg. Det var to knuste lyspærer.

I gang med kveitegjenfangst Gjenfangst av 50 000 rømte kveiter er igangsatt på Bømlo. 100 er tatt så langt.

Nye priser på kveita Minsteprisene på kveite økes fra og med mandag 6. november.

Stengte felt i Troms Fiskeridirektøren stenger områdene på Grunnspildra, Reinfjorden og Ytre Kvænangen i Troms for fiske etter reke med trål.

Fem leppefisk-møter I løpet av november vil det bli kjørt fem evalueringsmøter om leppefisk.

Økte maksimalkvoter Fiskeridirektoratet har økt maksimalkvote for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerrak.

Fritt fiske etter sei Fra og med 1. november var det fritt fiske for trålere som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak.

Nye priser til mel og olje Nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse øker fra og med kommende mandag.

Etterforskes etter forlis – Sank da jeg skulle slepe den til ei fjære, sa fisker Johnny Ingebrigtsen til ifinnmark.no.

Setter ny rekord Denne uken åpner en ny produksjonslinje ved BioMars fabrikk på Karmøy.

Berget av vanntett mobil Mannen som forliste i Moskenes kommune sent søndag, kan takke sin vanntette mobiltelefon for at han ble plukket opp såvidt raskt.

Sjømatrådet ruller ut Sjømatrådet ruller i disse dager ut et nytt globalt markedsføringskonsept.

Sei for åtte mill Seien levert fersk utgjorde 1.190 tonn i kvantum og 8,2 mill kroner i verdi.

Tillater lys Fiskeridirektøren med melding.

Mindre torsk i NAFO Det blir 20 prosent mindre Newfoundland-torsk å fiske på neste år.

Åpnes for trål Åpning av et område på Leirdjupet, innenfor Fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

Åpning og stengning av områder Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Leppefisk for 6,7 mill Leppefisket startet opp i uke 31 med verdi på 7,2 mill kr andre uka av dette fisket, redusert til 6,7 mill kroner i uke 33.

Øker trålerkvoten Trålerne får fiske mer hyse i nord.

Må avtale før oppstart Ingen seinotfartøy må starte fisket uten leveringsavtale med kjøper!

Fjernet trål på Svalbard KV «Andenes» har vært på søppeloppdrag for Sysselmannen.

Kystvakten på fjellredning Kystvaktskipet KV Farm har vært på fjellredningstjeneste på Sørøya.

Lakserømming i Møre og Romsdal Meldinger rapporterte om forholdsvis stor fisk på avveie, og aktuelle anlegg ble bedt om å inspisere nøtene sine.

Må være registrert Som fritidsfisker må du registrere båten din i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene for å delta i fisket etter leppefisk.

- Husk journalkravet Fiskeridirektoratet minner om endringer i journalkravet i landingsforskriften, som ble endret 20. februar 2017. 

Endringer i sildefisket Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i fiske fra midnatt Fiskeridirektøren med melding.

Nytt oljefunn i Norskehavet Funnet er på mellom 25 og 50 millioner utvinnbare fat med olje.

Nye regler fra 1. juli Fra 1. juli trer krav om sikkerhetsstyringssystem for fartøy under 500 bruttotonn (bt) i kraft.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS