Kyst og Fjord

Ryddesjau i rekefisket

Fiskeridirektoratet går nå gjennom rekefiskerne regelverk. Selv om flere av reglene gikk ut på dato for 25 år siden, gjelder de fortsatt.

Fiskeridirektoratet skal rydde bort forskrifter som ikke lengre fungerer for rekefiskerne.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Vi er i en prosess, og har startet lengst i nord, hvor vi har de strengeste reglene. Dette vil nødvendigvis ta noe tid, sier seniorrådgiver Dagfinn Lilleng i Fiskeridirektoratet.

Midlertidig ordning
I sommer har direktoratet midlertidig redusert minimumsdybden for reketrål i fjordene i Troms og Finnmark, fra 200 til 170 meter.

I løpet av høsten skal forsøket evalueres. Så langt tyder alt på at ordninga er kommet for bli.

Skillerista
Årsaken til at dybderegelen i Troms og Finnmark er gått ut på dato, kan beskrives med bare ett ord: Skillerista. Helt siden begynnelsen av 90-tallet har rekeflåten hatt påbud om å bruke skillerist, for å unngå bifangst. Nøyaktig samme hensikten lå bak dybdebestemmelsene et tre-fire tiår tidligere, nemlig å unngå at torsk, sei og hyse havnet i reketrålen. I tillegg ønsket man å unngå redskapskonflikt med andre typer fiskerier i nordnorske fjorder, og beordret rekeflåten ut på dypt vann.

Gått ut på dato
- Mye av dette regelverket ble innført på 50-tallet, lenge før rista var oppfunnet, og før direktoratets ulike kontrollordninger var etablert. Lokale utvalg innførte lokale ordninger, ofte satt man igjen med ett regelverk for hver fjord. Da direktoratet overtok dette forvaltningsansvaret, ble reglene bare videreført, uten at man tenke nøyere igjennom hva som egentlig var hensikten, forteller Lilleng til Kyst og Fjord.

Reguleringsmøte
Regelverket og forsøksfisket i nord blir tema for høstens reguleringsmøte i månedsskiftet oktober-november.

- Målet er jo at vi skal ha en ny permanent ordning for reketrålerne i Troms og Finnmark i neste års reguleringer, sier Lilleng.

Opprettet 13.09.2017 07:31. Sist oppdatert 13.09.2017 07:31

Kommenter via Facebook

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Økte makrellpriser Sildealgslaget setter opp minsteprisen på makrell til konsum.

Økte priser på NVG-sild Prisene på NVG-sild settes opp fra og med mandag.

Preget av dårlig vær Kuling- og stormbyge langs kysten i nord, holdt fiskerne i land det meste av forrige uke. Det resulterte i et labert resultat, da tallene skulle summeres opp.

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

Knappe 7000 tonn torsk For Nordsjøen og Skagerrak er det fastsatt en norsk kvote på 6 955 tonn i neste år reguleringer.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

Bjørkavåg blir sittende Konsernsjef for Fiskeribladet, Gunnar Bjørkavåg, blir sittende, tross uheldige uttalelser.

Ingen sabotasje likevel Det var ingen sabotasjeaksjon mot Grieg Seafood i Repvåg. Det var to knuste lyspærer.

I gang med kveitegjenfangst Gjenfangst av 50 000 rømte kveiter er igangsatt på Bømlo. 100 er tatt så langt.

Nye priser på kveita Minsteprisene på kveite økes fra og med mandag 6. november.

Stengte felt i Troms Fiskeridirektøren stenger områdene på Grunnspildra, Reinfjorden og Ytre Kvænangen i Troms for fiske etter reke med trål.

Fem leppefisk-møter I løpet av november vil det bli kjørt fem evalueringsmøter om leppefisk.

Økte maksimalkvoter Fiskeridirektoratet har økt maksimalkvote for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerrak.

Fritt fiske etter sei Fra og med 1. november var det fritt fiske for trålere som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak.

Nye priser til mel og olje Nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse øker fra og med kommende mandag.

Etterforskes etter forlis – Sank da jeg skulle slepe den til ei fjære, sa fisker Johnny Ingebrigtsen til ifinnmark.no.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS