×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Sa nei til oppdrett

Verdens største oppdrettsselskap fikk avslag fra Miljødirektoratet til å etablere seg i verdensarvområde.  

Vega-øyene er beskyttet av UNESCO. Verdensarvstatusen gjør nå at en søknad om oppdrettsvirksomhet får avslag.

Selskapet fikk en midlertid tillatelse for tre år siden. Nå mener miljømyndighetene at de ikke kan tillate oppdretts på den aktuelle lokaliteten. I alle fall ikke foreløpig. 

– Vi vet for lite om hvordan oppdrett vil påvirke landskap og ærfugl, sier seksjonsleder Cecilie Kristiansen i Miljødirektoratet til NRK.

Hun sier videre at Norge er forpliktet til å ta vare på verdiene i et område for verdensarv.

Mowi som tidligere het Marine Harvest, vurderer å gå til søksmål mot staten etter dette avslaget.

– Vi synes uten tvil det er ganske oppsiktsvekkende at Miljødirektoratet trekker tilbake tillatelsen tre år etter vi fikk den. I likhet med kommunen, så mener vi åpenbart at vedtaket har flere svakheter. Anlegget ligger der allerede, og det er foretatt store investeringer. Vi jobber nå med vår klage på vedtaket, og vil oppsummere konsekvensene vedtaket får i denne. Vi har settefisk som skal i sjøen på lokaliteten og kommer i en veldig vanskelig situasjon når direktoratet plutselig trekker tillatelsen tilbake, skriver kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad i Mowi i en e-post til iLaks.

På forsiden nå