Kyst og Fjord

Særdeles bra «seiptember»

Seifisket var godt i september, og særlig god har utviklingen vært i Andøy der fiskerne har mangedoblet seilandingene sine i forhold til tidligere år.

Magnus Andersen og "Ludvik" er en av Andøybåtene med godt seifiske i september.

Foto: Erik Jenssen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Omsetningssjef i Norges Råfisklag, Willy Godtliebsen fremhever overfor Vol.no Andøy-fiskernes landinger som særlig gode. De leverte 170 tonn i årets september, mot 78 tonn i fjor og bare 50 tonn året før det.

Seifisket utenfor Andenes er ifølge vol.no historisk godt kjent. Mange sjarkeiere har gjennom tiden spesialisert seg på å fiske sei på «Tinnan» om høsten, men ettersom det er så langt til disse fiskefeltene, og båtene er små, er flåten avhengig av godt vær. Det har de minste båtene vært velsignet med i år. Det gir mer klingende mynt i kassa, ifølge statistikken.

– I september i fjor ble det solgt krokfanget sei for 650.000 kroner. I år har summen fordoblet seg til 1,3 millioner kroner, beretter Godtlibsen til Andøyposten.

To av fiskerne som har stått på, er Magnus Andersen og Thomas Wold.

– Det har vært veldig bra seifiske i år, men om det er rekord vet jeg ikke. Vi fikk litt i fjor og, men i år har det virkelig vært bra. Det har vært dårlig denne uken. Vi blir å drive med seifiske til februar, så vi håper det blir bedre fortest mulig. Vi får det vi får, og det blir som det blir, sier Magnus Andersen på båten «Ludvik» til Vol.no

 

– Det er veldig positivt med så mye sei. Det har vært et godt seifiske i år. Tidligere har fiskerne vært vant med godt seifiske om høsten. Det har vært uvant lite sei de siste to-tre årene, sier Thomas Wold til avisa.

Han roser fiskemottakene i Andøy.

– Vi er veldig fornøyd med samarbeidet med fiskemottakene, og det arbeidet de gjør i markedet. Det gjør at det igjen drypper litt på fiskerne, sier han til vol.no.

Opprettet 09.10.2017 08:11. Sist oppdatert 09.10.2017 08:11

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS