Kyst og Fjord

Særdeles bra «seiptember»

Seifisket var godt i september, og særlig god har utviklingen vært i Andøy der fiskerne har mangedoblet seilandingene sine i forhold til tidligere år.

Magnus Andersen og "Ludvik" er en av Andøybåtene med godt seifiske i september.

Foto: Erik Jenssen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Omsetningssjef i Norges Råfisklag, Willy Godtliebsen fremhever overfor Vol.no Andøy-fiskernes landinger som særlig gode. De leverte 170 tonn i årets september, mot 78 tonn i fjor og bare 50 tonn året før det.

Seifisket utenfor Andenes er ifølge vol.no historisk godt kjent. Mange sjarkeiere har gjennom tiden spesialisert seg på å fiske sei på «Tinnan» om høsten, men ettersom det er så langt til disse fiskefeltene, og båtene er små, er flåten avhengig av godt vær. Det har de minste båtene vært velsignet med i år. Det gir mer klingende mynt i kassa, ifølge statistikken.

– I september i fjor ble det solgt krokfanget sei for 650.000 kroner. I år har summen fordoblet seg til 1,3 millioner kroner, beretter Godtlibsen til Andøyposten.

To av fiskerne som har stått på, er Magnus Andersen og Thomas Wold.

– Det har vært veldig bra seifiske i år, men om det er rekord vet jeg ikke. Vi fikk litt i fjor og, men i år har det virkelig vært bra. Det har vært dårlig denne uken. Vi blir å drive med seifiske til februar, så vi håper det blir bedre fortest mulig. Vi får det vi får, og det blir som det blir, sier Magnus Andersen på båten «Ludvik» til Vol.no

 

– Det er veldig positivt med så mye sei. Det har vært et godt seifiske i år. Tidligere har fiskerne vært vant med godt seifiske om høsten. Det har vært uvant lite sei de siste to-tre årene, sier Thomas Wold til avisa.

Han roser fiskemottakene i Andøy.

– Vi er veldig fornøyd med samarbeidet med fiskemottakene, og det arbeidet de gjør i markedet. Det gjør at det igjen drypper litt på fiskerne, sier han til vol.no.

Opprettet 09.10.2017 08:11. Sist oppdatert 09.10.2017 08:11

Kommenter via Facebook

Fisker funnet omkommet En mann i 60-årene ble funnet omkommet i sjøen i Hamarøy tirsdag kveld.

Tente varde mot oljevirksomhet De markerte for syvende gang mot petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Øker seikvotene Trålerne nord for 62° får ti prosent mer seikvote.

Brosjyre for kaisalg Nå er det utarbeidet ny brosjyre for fiskere som driver med kaisalg.

Krabbemottak på Å Magnus Lillebø og Asbjørn Rasmussen har startet krabbemottak på Å i Lofoten.

Flytter rederiet Nergård-konsernet flytter rederiet fra Harstad til Tromsø og samler alt under ett tak.

Ferskfiskordninga Ferskfiskordninga om høsten må videreføres. Det krever Båtsfjord Arbeiderparti.

Bifangst av makrellstørje Det er svært viktig at bifangst av makrellstørje blir registrert, skriver Fiskeridirektoratet.

Søknad for selfangst Nå nærmer vi oss søknadsfristen for å delta på årets selvfangst.

Ola flyr videre Ringnotreder Ola Olsen (57) flyr videre, tross konkursen i FlyViking. Neste flyselskap heter NextMove.

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Økte makrellpriser Sildealgslaget setter opp minsteprisen på makrell til konsum.

Økte priser på NVG-sild Prisene på NVG-sild settes opp fra og med mandag.

Preget av dårlig vær Kuling- og stormbyge langs kysten i nord, holdt fiskerne i land det meste av forrige uke. Det resulterte i et labert resultat, da tallene skulle summeres opp.

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

Knappe 7000 tonn torsk For Nordsjøen og Skagerrak er det fastsatt en norsk kvote på 6 955 tonn i neste år reguleringer.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS