Kyst og Fjord

Særdeles bra «seiptember»

Seifisket var godt i september, og særlig god har utviklingen vært i Andøy der fiskerne har mangedoblet seilandingene sine i forhold til tidligere år.

Magnus Andersen og "Ludvik" er en av Andøybåtene med godt seifiske i september.

Foto: Erik Jenssen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Omsetningssjef i Norges Råfisklag, Willy Godtliebsen fremhever overfor Vol.no Andøy-fiskernes landinger som særlig gode. De leverte 170 tonn i årets september, mot 78 tonn i fjor og bare 50 tonn året før det.

Seifisket utenfor Andenes er ifølge vol.no historisk godt kjent. Mange sjarkeiere har gjennom tiden spesialisert seg på å fiske sei på «Tinnan» om høsten, men ettersom det er så langt til disse fiskefeltene, og båtene er små, er flåten avhengig av godt vær. Det har de minste båtene vært velsignet med i år. Det gir mer klingende mynt i kassa, ifølge statistikken.

– I september i fjor ble det solgt krokfanget sei for 650.000 kroner. I år har summen fordoblet seg til 1,3 millioner kroner, beretter Godtlibsen til Andøyposten.

To av fiskerne som har stått på, er Magnus Andersen og Thomas Wold.

– Det har vært veldig bra seifiske i år, men om det er rekord vet jeg ikke. Vi fikk litt i fjor og, men i år har det virkelig vært bra. Det har vært dårlig denne uken. Vi blir å drive med seifiske til februar, så vi håper det blir bedre fortest mulig. Vi får det vi får, og det blir som det blir, sier Magnus Andersen på båten «Ludvik» til Vol.no

 

– Det er veldig positivt med så mye sei. Det har vært et godt seifiske i år. Tidligere har fiskerne vært vant med godt seifiske om høsten. Det har vært uvant lite sei de siste to-tre årene, sier Thomas Wold til avisa.

Han roser fiskemottakene i Andøy.

– Vi er veldig fornøyd med samarbeidet med fiskemottakene, og det arbeidet de gjør i markedet. Det gjør at det igjen drypper litt på fiskerne, sier han til vol.no.

Opprettet 09.10.2017 08:11. Sist oppdatert 09.10.2017 08:11

Kommenter via Facebook

Sjømatrådet ruller ut Sjømatrådet ruller i disse dager ut et nytt globalt markedsføringskonsept.

Sei for åtte mill Seien levert fersk utgjorde 1.190 tonn i kvantum og 8,2 mill kroner i verdi.

Tillater lys Fiskeridirektøren med melding.

Mindre torsk i NAFO Det blir 20 prosent mindre Newfoundland-torsk å fiske på neste år.

Åpnes for trål Åpning av et område på Leirdjupet, innenfor Fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

Åpning og stengning av områder Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Leppefisk for 6,7 mill Leppefisket startet opp i uke 31 med verdi på 7,2 mill kr andre uka av dette fisket, redusert til 6,7 mill kroner i uke 33.

Øker trålerkvoten Trålerne får fiske mer hyse i nord.

Må avtale før oppstart Ingen seinotfartøy må starte fisket uten leveringsavtale med kjøper!

Fjernet trål på Svalbard KV «Andenes» har vært på søppeloppdrag for Sysselmannen.

Kystvakten på fjellredning Kystvaktskipet KV Farm har vært på fjellredningstjeneste på Sørøya.

Lakserømming i Møre og Romsdal Meldinger rapporterte om forholdsvis stor fisk på avveie, og aktuelle anlegg ble bedt om å inspisere nøtene sine.

Må være registrert Som fritidsfisker må du registrere båten din i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene for å delta i fisket etter leppefisk.

- Husk journalkravet Fiskeridirektoratet minner om endringer i journalkravet i landingsforskriften, som ble endret 20. februar 2017. 

Endringer i sildefisket Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i fiske fra midnatt Fiskeridirektøren med melding.

Nytt oljefunn i Norskehavet Funnet er på mellom 25 og 50 millioner utvinnbare fat med olje.

Nye regler fra 1. juli Fra 1. juli trer krav om sikkerhetsstyringssystem for fartøy under 500 bruttotonn (bt) i kraft.

Øker uer-kvoten Økte kvoter i trålernes fiske etter uer i nord.

Stopp i makrellfiske Fiskeridirektøren med melding.

Nedtur for ørret Norge eksporterte 2900 tonn ørret for 236 millioner kroner i mai.

Reke-økning Norge eksporterte 842 tonn reker for 60 millioner kroner i mai.

Redusert ventetid Ettersom flere nå har tatt sin tobiskvote, vil ventetiden for utseiling etter lossing til mel/olje bli redusert med ett døgn. 

Tilrådning om tobis Fiskeridirektøren med melding.

Øker minstemålet Minstemålet på notfanget sei økes i området mellom 62°N og 66°33’N 

Ny pakkegrader til oppdrettsgigant Valgte Marel som leverandør til nyanlegg.

Bygde kassefabrikk Siden behovet bare ble større, bygde lakseslakteriet likegodt en isoporkassefabrikk.

Oppdrettsselskap vil kjøpe flyplass Bedriften som har millard-overskudd er ikke som alle andre. Nå vil de betale ut alle de andre eierne av flyplassen.

Fikk et år medlemskap gratis Markus J. Olaussen fra Helligvær ved Bodø er en godt fornøyd vinner. Han er en av de tre som er trukket ut som vinner av gratis årsmedlemskap i Fiskarlaget.

Føringstilskudd for kongsnegl Heretter vil det bli utbetalt en kroner per kilo i føringstilskudd for kongesnegl.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS