Kyst og Fjord

Særdeles bra «seiptember»

Seifisket var godt i september, og særlig god har utviklingen vært i Andøy der fiskerne har mangedoblet seilandingene sine i forhold til tidligere år.

Magnus Andersen og "Ludvik" er en av Andøybåtene med godt seifiske i september.

Foto: Erik Jenssen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Omsetningssjef i Norges Råfisklag, Willy Godtliebsen fremhever overfor Vol.no Andøy-fiskernes landinger som særlig gode. De leverte 170 tonn i årets september, mot 78 tonn i fjor og bare 50 tonn året før det.

Seifisket utenfor Andenes er ifølge vol.no historisk godt kjent. Mange sjarkeiere har gjennom tiden spesialisert seg på å fiske sei på «Tinnan» om høsten, men ettersom det er så langt til disse fiskefeltene, og båtene er små, er flåten avhengig av godt vær. Det har de minste båtene vært velsignet med i år. Det gir mer klingende mynt i kassa, ifølge statistikken.

– I september i fjor ble det solgt krokfanget sei for 650.000 kroner. I år har summen fordoblet seg til 1,3 millioner kroner, beretter Godtlibsen til Andøyposten.

To av fiskerne som har stått på, er Magnus Andersen og Thomas Wold.

– Det har vært veldig bra seifiske i år, men om det er rekord vet jeg ikke. Vi fikk litt i fjor og, men i år har det virkelig vært bra. Det har vært dårlig denne uken. Vi blir å drive med seifiske til februar, så vi håper det blir bedre fortest mulig. Vi får det vi får, og det blir som det blir, sier Magnus Andersen på båten «Ludvik» til Vol.no

 

– Det er veldig positivt med så mye sei. Det har vært et godt seifiske i år. Tidligere har fiskerne vært vant med godt seifiske om høsten. Det har vært uvant lite sei de siste to-tre årene, sier Thomas Wold til avisa.

Han roser fiskemottakene i Andøy.

– Vi er veldig fornøyd med samarbeidet med fiskemottakene, og det arbeidet de gjør i markedet. Det gjør at det igjen drypper litt på fiskerne, sier han til vol.no.

Opprettet 09.10.2017 08:11. Sist oppdatert 09.10.2017 08:11

Kommenter via Facebook

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

Bjørkavåg blir sittende Konsernsjef for Fiskeribladet, Gunnar Bjørkavåg, blir sittende, tross uheldige uttalelser.

Ingen sabotasje likevel Det var ingen sabotasjeaksjon mot Grieg Seafood i Repvåg. Det var to knuste lyspærer.

I gang med kveitegjenfangst Gjenfangst av 50 000 rømte kveiter er igangsatt på Bømlo. 100 er tatt så langt.

Nye priser på kveita Minsteprisene på kveite økes fra og med mandag 6. november.

Stengte felt i Troms Fiskeridirektøren stenger områdene på Grunnspildra, Reinfjorden og Ytre Kvænangen i Troms for fiske etter reke med trål.

Fem leppefisk-møter I løpet av november vil det bli kjørt fem evalueringsmøter om leppefisk.

Økte maksimalkvoter Fiskeridirektoratet har økt maksimalkvote for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerrak.

Fritt fiske etter sei Fra og med 1. november var det fritt fiske for trålere som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak.

Nye priser til mel og olje Nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse øker fra og med kommende mandag.

Etterforskes etter forlis – Sank da jeg skulle slepe den til ei fjære, sa fisker Johnny Ingebrigtsen til ifinnmark.no.

Setter ny rekord Denne uken åpner en ny produksjonslinje ved BioMars fabrikk på Karmøy.

Berget av vanntett mobil Mannen som forliste i Moskenes kommune sent søndag, kan takke sin vanntette mobiltelefon for at han ble plukket opp såvidt raskt.

Sjømatrådet ruller ut Sjømatrådet ruller i disse dager ut et nytt globalt markedsføringskonsept.

Sei for åtte mill Seien levert fersk utgjorde 1.190 tonn i kvantum og 8,2 mill kroner i verdi.

Tillater lys Fiskeridirektøren med melding.

Mindre torsk i NAFO Det blir 20 prosent mindre Newfoundland-torsk å fiske på neste år.

Åpnes for trål Åpning av et område på Leirdjupet, innenfor Fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

Åpning og stengning av områder Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Leppefisk for 6,7 mill Leppefisket startet opp i uke 31 med verdi på 7,2 mill kr andre uka av dette fisket, redusert til 6,7 mill kroner i uke 33.

Øker trålerkvoten Trålerne får fiske mer hyse i nord.

Må avtale før oppstart Ingen seinotfartøy må starte fisket uten leveringsavtale med kjøper!

Fjernet trål på Svalbard KV «Andenes» har vært på søppeloppdrag for Sysselmannen.

Kystvakten på fjellredning Kystvaktskipet KV Farm har vært på fjellredningstjeneste på Sørøya.

Lakserømming i Møre og Romsdal Meldinger rapporterte om forholdsvis stor fisk på avveie, og aktuelle anlegg ble bedt om å inspisere nøtene sine.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS