×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Salgslagene får skryt for ressurskontroll

Fiskeridirektoratet mener fiskesalgslagene har forbedret innsatsen på ressurskontroll. 

Salgslagene er tildelt en kontrollfunksjon i tillegg til å være omsetningsledd i første hånd. Denne jobben gjør de stadig bedre, ifølge Fiskeridirektoratet.  Foto: Henning Flusund

I en ny tilsynsrapport sier Fiskeridirektoratet seg fornøyd med hvordan fiskesalgslagene utfører sin kontrollfunksjon. 

- Ressurskontroll, håndhevelse og reaksjoner ved brudd på fiskeriregelverket er viktig for å oppnå etterlevelse av gjeldene regelverk, og dermed også en bærekraftig forvaltning av de viltlevende marine ressursene og like rammevilkår for næringsutøverne, skriver Fiskeridirektoratet.

Forrige tilsynsrunde var i 2016, og det har siden da vært større fokus på ressurskontroll i alle salgslagene. Ifølge rapporten har fem av salgslagene ansatt nye personer som skal jobbe med ressurskontroll, og det er blitt lagt mer arbeid i risikovurdering og planlegging av kontrollaktivitet i salgslagene. 
Norges Sildesalgslag og Norges Råfisklag  har nå en egen kontrollavdeling direkte underlagt salgslagets direktør. Dette er gjort for å skille salgslagets primærrolle med den offentlige kontrollen, og for å unngå en sammenblanding av roller, skriver sildelaget på sine nettsider. 

På forsiden nå