×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Sandbergs nye parti vil privatisere fisken

Tidligere fisker- og sjømatiminister Per Sandbergs nye parti, Liberalistene, vil selge ut naturressursene og avskaffe sikkerhetskrav til fiskebåtene.

Tidligere fiskeri- og sjømatminister og mangeårig nestleder i FrP, Per Sandberg, meldte før helga overgang til partiet Liberalistene. Partiet er sterke tilhengere av at naturressursene langs Norges kyst skal privatiseres, i følge sitt eget partiprogram.

Det er Intrafish som melder dette på sine nettsider.

Vil privatisere ressurser

Før helga bekjentgjorde tidligere fiskeri- og sjømatminister Per Sandberg at han melder overgang fra FrP til Liberalistene.

– Liberalistene er det eneste partiet som ivaretar de liberale verdiene idag, forklarer Sandberg.

Partiet har i dag ingen folkevalgte representanter inne noe sted, verken i kommuner, fylkesting eller på Stortinget,

Liberalistene skriver i sitt partiprogram for inneværende periode (2018-2021) blant annet i sitt program at "Norge er rikt på naturressurser, og Liberalistene ønsker en optimal forvaltning av disse ressursene. Vi mener den beste måten å sikre dette på er å innføre privat eiendomsrett til naturressurser. Dette gir økonomiske insentiver til bærekraftig forvaltning, da eiere har en egeninteresse i at ressursene sikres kommersiell verdi i et langsiktig perspektiv. Implementeringen av privat eiendomsrett må tilpasses den enkelte naturressurs".

Støtter oppdrettsnæringen

Intrafish refererer også til et flammende leserinnlegg til forsvar for oppdrettsnæringen som et av partiets medlemmer, Alexander Myklebust, hadde på trykk i Fiskeribladet våren 2018. Der skriver Myklebust blant annet at "Skal man fortsette å drepe kysten? Har man ikke lært av de utallige skipsverftene som har flagget ut og fiskeriene som har gått konkurs? Norge er et kystland, og følgelig bør man prøve å holde liv i kysten. Mange turister kjenner til Norge gjennom fisk generelt og laks spesielt".

 

På forsiden nå