×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Satser på havet

Regjeringa vil satse på havet. Og få mest mulig tilbake. - Regjeringen vil at de norske havnæringene skal bidra mest mulig, heter det i statsbudsjettet.

Ocean Space Laboratories skal etter alt å dømme bygges på Tyholt. Nå kommer den første bevilgninga.

- Målet er at Norge skal være en ledende havnasjon, skriver Regjeringa, som har følgende stikkord på lista for neste år:

  • øke innsatsen innen grønn skipsfart med 100 millioner kroner rettet mot hurtigbåter og lasteskip
  • bevilge 55 millioner kroner til forprosjektering av Ocean Space Laboratories
  • bevilge 215 millioner kroner til industriaktørenes arbeid med fullskala CO2-håndtering
  • øke bevilgningen til hav- og klimaformål i bistandspolitikken med 100 millioner kroner
  • bevilge 10 millioner kroner til arbeidet med å bygge opp et overvåkingsinnsatsen langs kysten, spesielt rettet mot algeoppblomstringer i fjordene
  • bevilge 5 millioner kroner til økt innsats mot marin forsøpling

På forsiden nå