×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Savner solidaritet fra fiskere i øst

Tidligere leder for Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen (72), er skuffet over at fiskere fra østfylket ikke vil tillate fiskere fra Vest-Finnmark å delta i den kvoteregulerte kongekrabbefangsten øst for 26 grader. 

Tidligere leder for Norges Fiskarlag ønsker større solidaritet mellom fiskerne i Finnmark.

Fredag sluttet Fiskarlaget Nord seg til regjeringens forslag. Men fra Øst-Finnmark er det lite begeistring å spore.

Under dialogmøtet Fiskeridirektoratet arrangerte i Vadsø i slutten av forrige måned, der temaet var neste års forvaltningen av kongekrabben, ble det gitt klar beskjed til myndighetene om at kun fiskere fra Måsøy og østover skal kunne delta i den kvoteregulerte kongekrabbefangsten. 

Gale signaler
Reidar Nilsen innrømmer at saken er litt betent, både blant fiskere og politikere.
- At det ble et stort flertall for å opprettholde dagens regime, er for meg ikke overraskende, alle den tid dialogmøtet var lagt til Vadsø. Hadde møtet vært avviklet i Vest-Finnmark ville holdningen vært en helt annen. Nå var det, etter det jeg kjenner til, kun én fisker fra Vest-Finnmark som deltok på møtet i Vadsø, og han argumentere for å tillate alle fiskerne fra Finnmark til å delta i den kvoteregulerte fangsten. Nå har myndighetene fått gale og ensidige signaler. Det er heller ikke bare fiskerlaget i Sørøya og Loppa som har foreslått at den kvoteregulerte fangsten skal gjelde hele fylket. Det samme har også fiskerne fra Hammerfest sagt. En av de største motstanderne for å slippe alle til, er leder for Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen fra Vadsø. Hans holdning deles ikke av Norges Kystfiskarlagets medlemmer i Hammerfest. Jeg hadde ventet en solidarisk holdning også fra Kystfiskarlagets leder, som selv hver vår drar fra Varanger til Sørøya som å delta i torskefiskeriene, uten at noe mener det er galt, sier Nilsen.

Inntektstap
Når det fra østfylkets fiskere blir argument med at fiskerne her kan få et inntektstap opp mot 70.000 kroner om fiskere fra vestfylket slipper til, sier Reidar Nilsen at det kanskje er riktig, men han er tvilende til at om lag 170 båter fra Vest-Finnmark – om de får anledning til å delta i fangsten - vil dra østover for å delta i krabbefangsten.
- Nå er det slik at grunnet mindre kvoter opplever fiskere her vest et inntektstap på 300.000 til 400.000 kroner. Vi opplever også at over 200 fiskere fra vest har flyttet til øst for nettopp å kunne styrke sin inntekt gjennom deltakelse i den kvoteregulerte fangsten av kongekrabbe. Da krabben invaderte Finnmark, og fiskerne opplevde kongekrabben som et stort problem, var jeg leder av Finnmark Fiskarlag, og vi var solidarisk med fiskerne som opplevde fangst- og brukstap. At også ordfører i Båtsfjord, Geir Knutsen er motstander av å utvide grensen for den kvoteregulerte fangsten er for meg skremmende. Både jeg og mange andre fiskere fra Vest-Finnmark har opp gjennom årene levert fangster til anlegg i Båtsfjord. Så jeg hadde ikke ventet at Knutsen sier nei til fiskere fra vestfylket som ønsker å delta i den kvoteregulerte kongekrabbefangsten, sier en oppgitt Reidar Nilsen.

Geir Knutsen

- Jeg vil minne Nilsen på at Finnmark Ap har vedtatt at kun fiskere fra øst skal kunne delta i den kvoteregulerte fangsten, sier ordfører Geir Knutsen.

Følger Finnmark Ap
Ordfører Geir Knutsen sier at han står ved det han tidligere har uttalt til blant andre Finnmarken, at kun fiskere bosatt øst for 26 grader skal kunne delta i den kvoteregulerte fangsten.
- Min holdning er i samsvar det Finnmark Ap også har vedtatt. Formannskapet i Båtsfjord er også imot utvidet fisket til også å gjelde alle kommuner i Finnmark. Jeg stiller meg også undrende til at Reidar Nilsen ikke følger Finnmark Aps vedtak, all den tid den tidligere Fiskarlagslederen er å finne på Troms og Finnmark Aps fylkestingskandidatlistene, sier Knutsen. Han viser også til det Stortinget tidligere har uttalt, nemlig at forvaltningen av kongekrabbefangsten fungerer etter intensjonene, og at de som har de største ulempene med krabben også skal ha førsterett til kongekrabbefangst.

Arne Pedersen

- Det må etableres et tilsvarende forvaltningsregime for krabbe i vest som i øst, sier leder for Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen.

Er solidarisk 
Kystfiskarlagets leder Arne Pedersen er enig med Geir Knutsen når det gjelder dagens forvaltningsregime, der kun fiskere fra Øst-Finnmark skal ha adgang til den kvoteregulerte fangsten av kongekrabbe. 
- Selvsagt har jeg solidaritet med fiskerne i vestfylket. Det Kystfiskarlaget ønsker, er at det etableres et forvaltningsregime for krabbe, tilsvarende det som gjelder øst for 26 grader. Det er ingen problemer med å bygge opp en stor bestand av hannkrabbe utenfor kysten av Vest-Finnmark om fangsten blir regulert, også for å hindre at det settes teiner som blokkerer for andre fiskerier. Vi har foreslått overfor myndighetene at det etableres regulerende tiltak for å bygge opp hannkrabbestanden i vest. Så langt har vi ikke fått forståelse for forslaget, sier Arne Pedersen.

På forsiden nå