×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Se riksrevisjonens pressekonferanse

Her kan du se den korte Skype-seansen der Per-Kristian Foss legger frem Riksrevisjonens rapport om kvotesystemet i norsk fiskerinæring. 

Riksrevisor Per-Kristian Foss la tirsdag formiddag frem rapporten om norsk kvotepolitikk.  Foto: Riksrevisjonen

På grunn av en allerede grundig omtalt viruskrise ble pressekonferansen gjennomført på Skype, fra Riksrevisorens hjemmekontor, med deltakerne fra pressen som tilhørere. Det ble i liten grad stilt spørsmål fra tilhørerne, da dette ble håndtert på telefon en og en i etterkant av fremleggingen. 

På forsiden nå