×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Seinotfisket i full gang

Det har vært en god uke i seinotfisket med leveranser over hele Råfisklagets distrikt og med en økende aktivitet i nord. Omsetningen av fersk torsk viser rolig takter og fortsatt nedgang.

Seinotfisket er godt i gang. De største fangstene ble sist uke levert på Møre-kysten. Foto: Scanfishphoto

Det melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Levendetorsk betales med gode priser sammenlignet med vanlig kvotetorsk. Økende aktivitet i kystrekefisket, fersk kokt reke betales godt.

Betydelig økning i omsetning og antall fartøy som fisker etter kongekrabbe. Nedgang i frystomsetningen sammenlignet med uka før.

Råfisklagets ukeomsetning i uke 25 ble på 154,5 mill kroner (foreløpig tall).

Av det utgjorde leveranser fra utenlandske fartøy 26,3 mill kroner, der 620 tonn fryst torsk til verdi 9,6 mill kroner fra to russiske trålere stod for det meste.

Omsetningen for norske båter var 126,2 mill kroner, der fordelingen var 61,9 mill kroner etter leveranser av ferskt råstoff og 64,2 mill kroner av fryst.

Til sammenligning hadde vi i uke 25 i fjor ei omsetning på 146,1 mill. kroner. Av det var 26,7 mill kroner etter landinger fra utenlandske båter. Omsetningen for norske båter utgjorde 119,4 mill. kroner, hvorav 55,1 mill kroner kom etter landinger av ferskt råstoff, og 64,2 var fra fryst råstoff.

Råfisklagets omsetning pr uke 25 er nå oppe i 8,63 milliarder kroner, og vi ligger dermed 89 millioner kroner bedre an enn til samme tid i fjor. For utenlandske fangster er det pr dato en reduksjon på 92 mill kroner. For norske båter er omsetningen økt med 181 mill.kroner.

Her er fryst råstoff litt høyere enn fjoråret, på 2.143 mill kroner. For fersklevert råstoff er omsetningen økt med 159 mill kroner, til 4.836 mill kroner i år.

Leveransene av fersk torsk er 3.270 tonn lavere (- 2 %) enn til samme tid i fjor. 168.815 tonn er omsatt pr uke 25 i år, mot 172.085 tonn til samme tid i fjor, men verdien er likevel økt med 270 mill kroner, fra 3.650 til 3.920 mill kroner (+ 8 %).

Omsetningen av fryst råstoff er redusert sammenlignet med uka før, der torsk, hyse og reke hadde størst omsetningsverdi.

Blåkveita

Første periode i direktefisket etter blåkveite for kystflåten under 28 meter største lengde som drifter med konvensjonelle redskaper startet 1. juni. Stoppdato var av Fiskeridirektoratet satt til 15. juni ved midnatt.

Periodekvoten var på 4.700 tonn. I løpet av uke 23 og 24 var 4.200 tonn blåkveite omsatt gjennom Norges Råfisklag, til verdi 102 mill kroner.

Nå som uke 25 er ferdig skrevet viser oppdaterte tall en total omsetning for uke 23, 24 og 25 på 4.560 tonn til verdi 110,7 mill.kroner. 2.265 tonn til verdi 55 mill kroner, var tatt på line/autoline.

Deretter følger garn med 1.450 tonn/35 mill kroner, og snurrevad med 770 tonn/19 mill kroner.

95 % av kvantumet er levert rund, av det er 44 % i størrelsesgruppen minst 2,4 kg, 47 % i størrelsen 1,2-2,4 kg og altså 9 % u/1,2 kg. Gjennomsnittsstørrelsen er noe ned sammenlignet med 1. periode i fjor, og enda mer om vi sammenligner med årene før det.

Troms på topp

Størst kvantum, nær 1.1800 tonn, er omsatt til kjøpere i Troms. Deretter følger Lofoten med 1.440 tonn, Vesterålen med 1.035 tonn og Øst-Finnmark med 230 tonn. Mindre kvanta levert i Vest-Finnmark og på Helgeland.

Ferskomsetningen av torsk i uke 25 viser 585 tonn til verdi 12,3 mill.kroner som er en nedgang fra uken før da det var omsatt 815 tonn til verdi 17,1 mill.kroner.

Leveransene var fordelt med 380 tonn levert i Øst-Finnmark, 140 tonn i Vest-Finnmark, og kvanta fra 20 tonn og nedover til 1 tonn var omsatt i resterende soner.

Seks kroner mer for levendetorsk

145 tonn av den totale omsetningen er levendetorsk til en total verdi på 3,6 mill.kroner, gjennomsnittsprisen for levendetorsk ligger på 36,91 kr/kg sløyd uten hode i uke 25. Til sammenligning betales vanlig kvotetorsk i uke 25 med en gjennomsnittspris på 30,11 kr/kg sløyd uten hode

Hittil i år er det omsatt 1.260 tonn levende til verdi 31,3 mill.kroner og gjennomsnittspris 37,34 kr/kg sløyd uten hode.

Fortsatt laber omsetning også av fersk hyse 195 tonn/1,7 mill.kroner omsatt i uke 25 mot 280 tonn/2,3 mill kroner i uke 24. 90 tonn var levert i Øst-Finnmark, 40 tonn i Vest-Finnmark og labert på øvrige soner. 70 tonn av de 90 tonnene i Øst-Finnmark var tatt på snurrevad, 20 tonn på line/autoline. Vel 40 tonn var omsatt levende, totalt 1.385 tonn er omsatt levende per uke 25, mot 1.052 tonn til samme tid i fjor.

Omsetningen av fersk sei i uke 25 ble på 2.360 tonn/13,8 mill.kroner, opp fra 1.440 tonn/8,6 mill.kroner i uke 24. Her er det notfisket som står for det meste, med 1.820 tonn av totalen. Mest er det levert på Nordmøre med 580 tonn alt levert Smøla og resten til Averøya.

Deretter følger Vest-Finnmark med 560 tonn, hvorav 340 er levert Rolvsøya og resterende kvantum er levert Gjesvær.

I Troms er det levert 275 tonn, hvorav 2030 tonn er levert Vannøya og resten til Arnøya- og resten Vannøya. Etter Troms følger Nord-Trøndelag hvor det er levert 100 tonn i Rørvik. Totalt har det vært 12 aktive fartøy foregående uke, 7 av dem har levert på Nordmøre, 3 i Vest-Finnmark, 1 i Troms og 2 i Nord-Trøndelag.

Notseien utgjør 5.530 tonn hittil i år, mot 7.540 tonn til samme tid i fjor. Omsetningen på øvrige redskaper viser 170 tonn tatt på snurrevad, det meste levert i Øst- og Vest-Finnmark. 130 tonn er tatt på garn, det meste levert i Vesterålen, Vest-Finnmark og Troms. Videre er 115 tonn tatt på juksa fordelt på Lofoten, Nord-Trøndelag, Nordmøre og Vesterålen. Videre er det tatt 80 tonn på teiner, hovedsakelig levert i Nord-Trøndelag. Mindre kvanta på resterende redskaper.

Omsetningen av kystreker nådde 40 tonn/3,6 mill.kroner mot 26 tonn/ 2,2 mill.kroner i uke 24. Av totalkvantumet på 40 tonn var 33 tonn var koktreke og resterende råreker til pilling. Det var 31 båter som stod for disse leveransene til 1 kjøper i Finnmark, 4 kjøpere i Troms, 1 på Helgeland, 1 i Lofoten og 1 i SørTrøndelag. 14 tonn er tatt på Varangerfjorden, 6 tonn i Kvænangen, 6 tonn på Lyngenfjorden, 3 tonn i Ullsfjorden.

Fersk kokt reke betales for tiden godt og ligger på 105,8 kr/kg i snitt for hele uke 25.

Fangsten av kongekrabbe fortsett å øke og ligger på 49 tonn/9,5 mill.kroner mot 30 tonn til verdi 6,3 mill kroner i uke 24. Herav var 38 tonn tatt i det regulerte fisket, med leveranser fra 81 båter, en betydelig økning fra uken før når det var 58 båter som hadde levert. Videre var 11 tonn tatt utenfor kvoteområdet der 36 båter har deltatt med leveranser.

På forsiden nå