×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

- Sett olja på vent til beredskapen blir bedre

Styret i Fiskebåt Nord har i dag vedtatt en resolusjon der de går hardt ut mot mangelfull beredskap i nordområdene.

- Utvidelse av olje- og gassvirksomhet i nordområdene må settes på vent inntil man har fått på plass tilstrekkelig beredskap og utstyr som kan takle et større oljeutslipp i nordområdene. Det sier Marius Ytterstad, styreleder i Fiskebåt Nord. Foto: Fiskebåt

Bakgrunnen for dette er Riksrevisjonens rapport som tar for seg myndighetens arbeid med å ivareta miljø og fiskeriinteressene i forbindelse med petroleumsvirksomhet i nordområdene. Rapporten kom ut for to uker siden, og kan lastes ned her. 

Avdekket flere svakheter
Rapporten fra Riksrevisjonen påpekte flere svakheter med beredskapen.

- Vi forventer at ansvarlige myndigheter umiddelbart tar tak i, og iverksetter nødvendige tiltak slik at oljeberedskapen tilpasses de forholdene og utfordringene som man har i nordområdene. Inntil dette er på plass må en avvente videre utbygginger, sier Espen Jacobsen, avdelingsleder i Fiskebåt.

Seismikk
Styret Fiskebåt Nord er også kritisk til at det stadig drives seismiske undersøkelser i områder og i tidsrom som går utover fiskeriet.

- Vi mener at det trengs mer forskning som tar for seg hvordan seismikk påvirker livet i havet, samt hvilken betydning seismikk har på sjøpattedyr og fiskens atferd, sier Jacobsen.

På forsiden nå