Kyst og Fjord

Setter Nord-Norge på vent

Regionreformen har satt samtlige nye fiskerihavneprosjekter i landsdelen på vent, til 2020. Kristelig Folkeparti sitter med nøkkelen, men vil ikke gripe inn.

Griper ikke inn: KrFs Steinar Reiten vil ikke ha mer støy om regionreformen i Troms og Finnmark.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Dag Erlandsen

dag@kystogfjord.no

- Vi vil ikke legge noe press på regjeringa i denne saka nå. Det har vært veldig mye støy rundt regionreformen, spesielt i Troms og Finnmark, og vi frykter at dersom vi nå skulle kreve endringer, vil det bli oppfattet som at vi er i ferd med å ta opp hele debatten om regionreformen på nytt. Det ønsker vi ikke, sier stortingsrepresentant Steinar Reiten (KrF) fra Møre og Romsdal til Kyst og Fjord.

Reiten bekrefter at partiet har fått flere flere innspill de siste ukene, om «utilsiktede konsekvenser» for fiskerihavnene. Dersom partiet vil gå inn og kreve endringer her, skjer det i samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og da først når reformen skal opp i sin fulle bredde i Stortinget. Når det skjer, er et åpent spørsmål. Trolig blir det en gang utpå høsten.

Parkerte all planlegging
Som følge av regionreformen skal fylkeskommunene overta ansvaret for alle landets fiskerihavner i 2020. Det har ført til at Kystverket har stoppet all planlegging av nye fiskerihavneprosjekter, samtidig som fylkeskommunene selv ikke kommer til å bygge opp egne planavdelinger før i 2020. Slik oppstår et gap på 2-3 år. Det tar anslagsvis 4-6 år å planlegge et fiskerihavneprosjekt.

- Løsninga er at staten må se svakheten ved Stortingets vedtak og sende en bestilling til Kystverket, der man ber etaten gjenoppta planleggingsvirksomheten som opphørte 1. januar, sier daglig leder Bente Olsen Husby i Vest-Finnmark Regionråd.

 - Først og fremst rammer dette den nordlige landsdelen, hvor de fleste fiskerihavnene befinner seg. Vi blir satt 4-6 år tilbake, sier hun.

Tre av fire i nord
Tre av fire havneprosjekter på årets søkerliste befinner seg i Nord-Norge. Annethvert prosjekt har adresse Troms og Finnmark.

Totale kostnader for samtlige 47 søknader her i landet er på 610 millioner kroner. Nordland, Troms og Finnmark har til sammen 34 søknader med et samlet søknadsbeløp på 387 millioner kroner.

I statsbudsjettet for inneværende år er det bare satt av 32 millioner kroner.

Trenger 1,5 milliarder
Kystverket selv har gjort en foreløpig kostnadsberegning av totale innmeldte behov på én milliard kroner i Finnmark og en halv milliard i Troms. Dette er prosjekter som de nye regionene «arver» som følge av regionreformen, og som må dekkes inn over de overføringene regionen får fra staten etter 2020.

- Det er klart vi er bekymra. På den ene sida går bevilgningene til det som handler om selve levebrødet for kysten drastisk ned. På den andre sida skapes det et vakuum på planleggingssida. Vi settes 4-6 år tilbake i tid, sier Olsen Husby.

Norge har totalt 740 registrerte fiskerihavner. Finnmark har 66, Troms har 55 og Nordland har 125 havner.

LES OGSÅ DENNE UKES PAPIRAVIS.

Opprettet 12.04.2018 13:00. Sist oppdatert 17.04.2018 22:26

Kommenter via Facebook

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

Stopp i fiske Melding fra Fiskeridirektøren om seifiske.

Stenging av et område Området Opnan i Finnmark er stengt for fiske med snurrevad

Uoffisiell verdensrekord 17 år gamle Jørgen Andreassen fra Røst har satt uoffisiell verdensrekord i tungeskjæring.

Svindlet Garantikassen En fisker står tiltalt for grovt bedrageri mot Garantikassen for fiskere.

12 vil fiske størje I alt 12 har meldt interesse for å fiske makrellstørje, melder Fiskeridirektoratet.

Ny håndbok om fiskevelferd Forskere har laget en håndbok som gir forskningsbaserte råd om oppdrettslaksen.

Hurtigbåt traff isflak Hurtigbåten Fløyfjell traff et isflak mellom Tromsø og Finnsnes. 35 passasjerer ble sendt til Harstad med taxi.

Dramatisk vinter Det har vært en dramatisk vinter for tørrfiskprodusentene i Vesterålen, skriver nettavisen Vesterålen Online.

Sa nei til Cermaq Teknisk utvalg i Øksnes har sagt nei til at Cermaq skal få utvide kapasiteten på Djupeidet ved Tindsøya i Øksnes Vestbygd.

Nye minstepriser rognkjeksrogn Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for rognkjeksrogn.

Minstepriser for taskekrabbe Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for taskekrabbe gjeldende fra og med 3. april 2018.

Fisker funnet omkommet En mann i 60-årene ble funnet omkommet i sjøen i Hamarøy tirsdag kveld.

Tente varde mot oljevirksomhet De markerte for syvende gang mot petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Øker seikvotene Trålerne nord for 62° får ti prosent mer seikvote.

Brosjyre for kaisalg Nå er det utarbeidet ny brosjyre for fiskere som driver med kaisalg.

Krabbemottak på Å Magnus Lillebø og Asbjørn Rasmussen har startet krabbemottak på Å i Lofoten.

Flytter rederiet Nergård-konsernet flytter rederiet fra Harstad til Tromsø og samler alt under ett tak.

Ferskfiskordninga Ferskfiskordninga om høsten må videreføres. Det krever Båtsfjord Arbeiderparti.

Bifangst av makrellstørje Det er svært viktig at bifangst av makrellstørje blir registrert, skriver Fiskeridirektoratet.

Søknad for selfangst Nå nærmer vi oss søknadsfristen for å delta på årets selvfangst.

Ola flyr videre Ringnotreder Ola Olsen (57) flyr videre, tross konkursen i FlyViking. Neste flyselskap heter NextMove.

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Økte makrellpriser Sildealgslaget setter opp minsteprisen på makrell til konsum.

Økte priser på NVG-sild Prisene på NVG-sild settes opp fra og med mandag.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS