×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Setter ned lagsavgiften

Årsmøtet i Norges Råfisklag vedtok 11.mai 2021 å sette ned satsene for lagsavgift.

Fersk landet fisk får en avgift til Råfisklaget på 0,77 prosent i fortsettelsen.

Avgiften blir som følger:

Beregnet av samlet salgs sum for viltlevende marine ressurser:

0,77 % Ferske produkter

0,59 % Ombordfryste produkter, sjøltilvirkede produkter, ombordfryste rå produkter for produksjon på land, fryste produkter pakket for konsum og halvfabrikata for videreforedling i land

0,24 % Ombordtilvirket fryst fiskefilet og farse, ombordtilvirkede fryste produkter av småkval i forbrukerpakninger på inntil ½ kg og skalldyr i forbrukerpakninger på inntil 1 kg, renpillet muskel/rogn av bløtdyr, ombordpillede reker, samt for ombordfryste seksjoner av snøkrabbe og kongekrabbe

Endringen gjelder fra og med 1. juli 2021.

Ombordtilvirket mel/olje og ensilasje følger samme avgiftssats som ombordtilvirket fryst fiskefilet og farse mv 0,24 %.

På forsiden nå