×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Setter opp torskeprisene

Fra mandag av settes minsteprisene for torsk og hyse opp med kroner 1,50 per kilo.

Minsteprisene for torsk og hyse settes opp fra og med mandag.

Årsken til prishoppet er en kombinasjon av at kjøperne selv har presset opp prisene, kombinert med økte ekprortpriserr de to siste ukene, skriver Norges Råfisklag.

Også seiprisene justeres litt opp, mens man har valgt å senke prisen på kongekrabbe med inn til ti kroner kiloen etter lavere eksportpriser.

Minsteprisene for torsk, hyse og sei gjelder til og med 26. januar og minsteprisene for kongekrabbe til og med 9. februar og blir etter justeringene slik:

Dynamisk minstepris torsk

 

16.12-12.01

13.01-26.01

Art, tilstand og størrelse

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Sløyd uten hode

   

Torsk over 6,0 kg

28,75

30,25

Torsk 2,5-6,0 kg

26,75

28,25

Torsk 1,0-2,5 kg

25,50

27,00

Torsk under 1,0 kg

22,75

24,25

     

Rund

   

Torsk over 9,0 kg

19,17

20,17

Torsk 3,7-9,0 kg

17,83

18,83

Torsk 1,5-3,7 kg

17,00

18,00

Torsk under 1,5 kg 

15,17

16,17

     

Levendetorsk

   

Levendetorsk levert samfengt

21,83

22,83

Levendetorsk minst 2 kg

23,83

24,83

Levendetorsk 1-2 kg

16,83

17,83

Levendetorsk under 1 kg

13,33

14,33

Dynamisk minstepris hyse

 

16.12-12.01

13.01-26.01

Art, tilstand og størrelse

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Sløyd uten hode

   

Hyse over 0,8 kg, krokfanget

15,25

16,75

Hyse over 0,8 kg

11,50

13,00

Hyse under 0,8 kg

7,50

9,00

     

Sløyd med hode

   

Hyse over 0,98 kg, krokfanget

12,41

13,63

Hyse over 0,98 kg

9,36

10,58

Hyse under 0,98 kg

6,11

7,33

     

Rund

   

Hyse over 1,1 kg, krokfanget

10,59

11,66

Hyse over 1,1 kg

7,91

8,99

Hyse 0,9-1,1 kg

5,06

6,13

Dynamisk minstepris sei

 

16.12-12.01

13.01-26.01

Art, tilstand og størrelse

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Sløyd uten hode

   

Sei over 2,3 kg

10,40

10,80

Sei 1,2-2,3 kg

9,40

9,80

Sei under 1,2 kg

7,90

8,30

     

Sløyd med hode

   

Sei over 2,6+kg

9,25

9,60

Sei 1,3-2,6 kg

8,36

8,71

Sei under 1,3 kg

7,02

7,38

     

Rund

   

Sei over 3,1 kg

7,40

7,70

Sei 1,6-3,1 kg

6,66

6,96

Sei under 1,6 kg

5,55

5,85

Dynamisk minstepris kongekrabbe

 

9.12-12.01

13.01-09.02

Premium kongekrabbe størrelse:

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Hannkrabbe over 3,2 kg

184,00

174,00

Hannkrabbe 2,2-3,2 kg

179,00

169,00

Hannkrabbe 1,6-2,2 kg

134,00

124,00

På forsiden nå