×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Setter ut ny oppdrettstorsk

Neste kull kommersiell oppdrettstorsk er på veg.

Bilde av forrige kull oppdrettstorsk som som ble drevet frem for slakt i 2017. Foto: Namdal Settefisk

Namdal Settefisk og Namdal Torsk gjennomførte høsten 2017 utslaktingen av det første kommersielle kullet oppdrettstorsk siden torskeoppdrett ble lagt i skuffa tidlig på 2000-tallet. Mye har skjedd siden da, ikke minst på settefisk-siden, der man nå er inne i sjette generasjons stamfisk med langt bedre egenskaper enn da næringa prøvde seg første gang.

- Erfaringene fra det forrige utsettet var veldig gode. Det var fisk med en kvalitet som kjøperne av fisken satte stor pris på, sier Kåre Devik i Namdal Settefisk.

Oppdrettstorsk Kåre

Kåre Devik i Namdal Settefisk.

De har ikke hatt egen torsk i sjøen siden utslaktingen i 2017, men har slaktet litt oppdrettstorsk for Torgnes i Brønnøysund i fjor vinter.
Per i dag består den norske torskeoppdrettsbransjen av miljøet i Namdal, Torgnes i Brønnøysund, Statt Torsk samt Norcod, tidligere Codfarmers.

Samarbeider
Namdal Settefisk og Norcod har ifølge en pressemelding inngått en avtale om samdrift på aktiviteten i sjøen, og vil på sikt skalere opp produksjonen slik at man i løpet av 2023 kan drive helårs torskeslakteri i Namdal Seafoods lokaler i Flatanger.

Salget av den produserte fisken skal gjennomføres i samarbeid med eierne av Norcod, Sirena Group.
- Vårt mål på sikt er å i fellesskap nå et slaktevolum på rundt 30 000 tonn, skriver daglig leder Rune Eriksen i Norcod og daglig leder i Namdal Settefisk Kåre Devik.

Settefiskaktørene på banen
Devik sier til Kyst og Fjord at årsaken til at de ikke gikk på et nytt utsett etter utslaktingen i 2017 er at de ikke fikk tak i nok yngel til et fullt utsett. For å utnytte oppdrettskonsesjonen på 780 tonn MTB trengs 250 000 torskeyngel.

- Vi ser at settefisk-aktørene har våknet litt igjen. Vi får vår fisk fra Nofima i Tromsø i løpet av januar, og vi regner med at vi har slaktefisk i løpet av neste høst. Alt etter hvor heldige vi er, kan vi ha rundt 1000 tonn å slakte.

Marked
I forhold til ambisjonene om et årlig kvantum på 30 000 tonn er det som settes ut om få uker kun for testkvantum å regne, understreker Kåre Devik.

- Vi liker å lære oss å gå før vi kan fly. Vi har kontroll på produksjonen i sjøen, og når vi nå har fått med oss en aktør som kan stå for salget, blir det mulig å skalere opp produksjonen. En slik avtale har vi forhåndssolgt produktet lenge før slakting. Det er viktig å ha slike avtaler på plass, for dette er fisk vi ikke bare kan komme ut i spotmarkedet med.

God pris
Partiet som ble slaktet ut og solgt blankiset høsten 2017 ble solgt for over 45 kroner kiloen med hode, noe som tilsvarer hodekappet pris godt over 60 kroner.

I tillegg til blankiset eksport tenker Namdal Settefisk også å videreforedle en del fisk for hjemmemarkedet i Norge.
- Vi tenker det er viktig å skape aktivitet og foredling, for eksempel er vår torsk meget godt egnet til å levere pre rigor-filet og den typen produkter.

oppdrettstorsk foring

Foring av oppdrettstorsk hos Namdal Settefisk i 2017.

På forsiden nå