×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

– Sild og makrell ikke skyld i villaksedød

Ny forskning fra Havforskningsinstituttet finner lite støtte for at sild og makrell er skyld i nedgangen i bestanden av villaks.

Villaks, sild og makrell er alle pelagiske fiskeslag - de jakter mat i de frie vannmassene.

De siste tiårene har det blitt langt færre lakser i Atlanterhavet. I tillegg legger de på seg mindre.

Hatt gode år
En av teoriene på hvorfor det er slik, er at sild og makrell tar for seg av maten til laksen i Atlanterhavet. Disse bestandene har nemlig hatt gode år i den samme perioden. De siste tiårene har det blitt langt færre lakser i Atlanterhavet. I tillegg legger de på seg mindre.

Laks og makrell overlappet, men ikkje laks og sild
Forskerne brukte fangstdata fra 170 trålhal i Norskehavet til å lage statistikk for hvor sannsynlig det var å finne laks der du også fant makrell og sild.
– Laks og norsk vårgytende sild overlappet lite geografisk. Makrell og laks var delvis å finne i samme område, men om sommeren var en del av laksen noe lengre nord enn makrellen, forteller forskeren.

Opptur for makrell var ikke lik nedtur for laks
Til slutt brukte forskerne statistikk fra perioden 1982-2017 for å se etter en sammenheng mellom mengden laks som kom hjem til elva si, og bestandsstørrelsen til sild, makrell og kolmule.
Ville oppsving i de andre pelagiske fiskeslagene gi nedtur for laksen?
– Vi fant ingen signifikante sammenhenger når det gjelder nedgang i lakseinnsiget i de fem europeiske elvene vi sjekket, forklarar Utne.

På forsiden nå