×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Sildefisket ikke lengre bærekraftig

Norsk sild mister den viktige, internasjonale bærekraft-sertifiseringen MSC. Suspensjonen vil trolig ha store økonomiske konsekvenser for norske fiskere og sjømatselskaper.

Sildefisket oppfattes ikke lengre som bærekraftig. Dermed ryker MSC-sertifiseringen. Foto: Grethe Hillersøy

- Fra og med 1.desember er ikke norsk sild lenger å regne for bærekraftig. Silda mister sin status som MSC-godkjent fiskeart og det prestisjetunge «blåfisk»-merke som følge av mangelfull forvaltning, skriver Marine Stewardship Council (MSC) i en pressemelding.

Også kolmule mister sin bærekraft-sertifisering.

Klarer ikke å bli enige
Grunnen til suspenderingen er at Norge, Island, Russland, Grønland og EU, som sammen forvalter sildebestanden i våre havområder, de siste ti årene ikke har klart å bli enige om en felles kvoteavtale.

Resultatet er at faren for overfiske er betydelig, og ikke i samsvar med MSCs krav til forsvarlig fiskeriforvaltning. Bortfallet av sertifisering gjelder også kolmule. Tidligere har norsk makrell også mistet MSC-statusen.

For å oppfylle MSC-sertifisering kreves det at fiskebestandene er sterke, at fiskemetodene har minimal negativ påvirkning og at fiskeriet har en god forvaltningspraksis.

Stor betydning
Norsk sild er tradisjonelt svært ettertraktet internasjonalt. Frem til oktober hadde Norge eksporterte 202 000 tonn sild til en verdi av 2,5 milliarder kroner i årets ni første måneder. Polen, Tyskland, Russland og Egypt er blant de største importørene av norsk sild.

MSC-sertifisering er «bærekraftstempel» nummer èn i internasjonal fiskerinæring, og mange aktører kjøper kun sjømat som er MSC-godkjent. Norske eksempler er Orkla, Findus, Ikea og Aker Biomarine.

På forsiden nå