×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Sildesalgslaget vant på alle punkter mot Sjømat Norge

– Vi er selvsagt glade for at retten har konkludert at Sildelagets praksis for tilgjengeliggjøring av informasjon på lagets ekstranett er lovlig, og at vår praksis kan fortsette, sier Paul Oma, daglig leder i Sildelaget.

– Mitt håp er at vi kan legge denne saken bak oss, og at Sildelaget og Sjømat Norge kan bruke tid og ressurser på å utvikle pelagisk næring videre, sier direktør Paul Oma i Sildesalgslaget etter dommen mot Sjømat Norge, som gav Sildesalgslaget medhold på alle punkter. Foto: Roar Bjånesøy/Sildesalgslaget

Kjernen i saken er at Sjømat Norges mener at informasjon fra auksjonene kun skal gjøres tilgjengelig for de som deltar på den enkelte auksjon. De mener at Sildelagets praksis er uhjemlet og at den skader kjøperne.

– Øker verdiskapingen på fisk
Oma peker på at dommen viser til hovedformålet med Fiskesalglsalgsloven når den gir medhold til Sildelaget på alle punktene. Formålet med loven er å medvirke til en bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning av viltlevende marine ressurser ved å legge til rette for gode rammer for førstehåndsomsetning og ved å sikre dokumentasjon av ressursuttaket.
– Dommen fra Bergen Tingrett slår fast at Sildelaget, med utgangspunkt i Fiskesalgslagsloven og i sine forretningsregler, oppfyller de kravene myndighetene har tillagt salgslagene i norsk fiskerinæring og dermed må de avvise påstandene til Sjømat Norge, sier Oma.
Han påpeker samtidig at korrekt og lik informasjon til samme tid til alle relevante fiskere og kunder på Sildelagets auksjoner øker verdiskapningen av norsk fisk.

Håper å legge saken bak seg
– Rundt 80 prosent av omsetningen i Sildelaget går gjennom auksjon. Det betyr at de kundene med best forutsetning for å kjøpe hver enkelt fangst kan få tilslaget i åpen konkurranse med de andre aktørene i auksjonen. Fiskerne får dermed rett markedspris for fisken sin, sier Oma
 Sildelaget ønsker en åpen markedsplass, helt i tråd med myndighetenes ønsker. Vi skal jobbe hardt og målrettet fremover, også i samarbeid med kjøperne, avslutter Oma.

På forsiden nå