Kyst og Fjord

Sjefsskifte i Havøysund

To år etter at han solgte bruket til Insula tre Tor-Bjarne Stabell til side som daglig leder.

33-åring overtar sjefsstolen i Tobø Fisk.

Foto: Insula
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

33 år gamle Even Johansen overtar fra nytt år som daglig leder i Tobø Fisk. Johansen, som opprinnelig kommer fra Havøysund, tar dermed over stafettpinnen etter Tor-Bjarne Stabell og Børge Johansen, som har drevet selskapet siden etableringen i 1997.  

Styreleder i selskapet, Sigvald Rist, sier seg i en pressemelding svært fornøyd med ansettelsen.
- Når dagens ledelse nå har signalisert at de ønsker å trekke seg litt tilbake, er det svært gledelig at Even Johansen har takket ja til å ta over lederrollen i Tobø Fisk. Særlig hyggelig er det at Even kommer fra Havøysund, og dermed kan bruke sin lokalkunnskap til å bygge videre på den gode kulturen og de sterke relasjonene mot fiskerne og lokalsamfunnet som Børge og Tor-Bjarne har bygget opp gjennom mange år, uttaler han.  

Even Johansen kommer fra stillingen som Daglig leder i Måsøy i Vekst, og har fagbrev som kokk. Han har også i sin ungdom hatt flere perioder ved Tobø Fisk som sommervikar, og kjenner ifølge pressemeldingen selskapet godt.   

Tor-Bjarne Stabell og Børge Johansen fortsetter i selskapet som henholdsvis Driftssjef og Økonomisjef.   Tobø Fisk er en fiskeindustribedrift som med sin beliggenhet på 71 grader nord har meget god tilgang til fersk fisk fra rene arktiske farvann.

Opprettet 08.11.2018 07:30. Sist oppdatert 08.11.2018 07:30

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS