Kyst og Fjord

Skaffer egne rekefartøy

Lyngen Reker er i gang med eget rekefiske, etter at flere fiskere i Nord-Troms har valgt bort helårig rekefiske til fordel for torsk.

Flere rekefiskere går bort fra helårsdrift til fordel for torsk. Dermed satser Lyngen Reker AS på egne fartøy.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Lyngen Reker AS investerer i fartøy for å sikre seg råstoff. I juni ble rederiet Øra Kystreker AS stiftet. Nylig gjorde rederiets første reketråler sine første hal.

Tilbake fra London
- Vi har sett at flere fiskebåter i Nord-Troms har valgt bort det helårlige rekefisket og i stedet satset på torsk. Spesielt nå på sommeren er det viktig å få mye reker på land, og da må vi ta grep, sier daglig leder i det nye selskapet, Jack-Robert Møller, til Kyst og Fjord.

Jack Robert Møller

Jack Robert Møller

Møller, tidligere daglig leder ved Lyngen Reker AS, har de siste årene vært Sjømatrådets fiskeriutsending i Storbritannia, men i forrige uke hadde han sin siste arbeidsdag i London og i helga vendte han tilbake til Tromsø og Lyngen.

- Jeg skal jobbe videre med rekesatsinga i Lyngen. Nøyaktig hvilken rolle jeg skal ha, er ennå ikke avklart. Akkurat nå er det viktig å sikre råstofftilførselen, og derfor konsentrere jeg meg om denne biten i første omgang, sier Møller til Kyst og Fjord.

Forsøljenta
Båten som er innkjøpt er 14,98 meter lange «Forsøljenta», bygget i 1989 og modernisert i 2000. Gammelbåten til Jacob Vest har stort sett ligget i bøyene siden Vest fikk nybåten «Polarstjerna» for to år siden. Lyngen-miljøet har jobbet med overtakelsen de siste månedene, i slutten av juni var kjøpet et faktum og siden da har båten ligget på verksted for å bli utrustet til sin nye tilværelse.

- Går alt som det skal, vil vi være i gang på rekefeltene i løpet av denne uka.

Øra Kystreker AS eier 49 prosent av reketråleren, mens fisker Hugo Ludvigsen fra Lyngen eier 51 prosent. Ludvigsen er også styreleder i det nye selskapet. Øra Kystreker AS har også planer om nok et båtkjøp, men er ikke kommet så langt med prosjektet at Møller ønsker å gå ut med detaljer.

Underskudd
Lyngen Reker AS ble stiftet i 2007, etter at rekekonsernet Royal Greenland hadde lagt ned fabrikken i Lyngen som følge av rekekollapsen i Barentshavet først på 2000-tallet. Samme Møller hadde vært administrerende direktør på fabrikken da krisen inntrådte. Da nedleggelsen var et faktum, overtalte han sine tidligere arbeidsgivere til å selge fabrikken til de ansatte som ville stifte et nytt rekeselskap, med kystrekene i Nord-Troms som råstoffbase.

Omsetninga gikk jevnt oppover og lå på topp i 2013, med 73,5 millioner kroner. Deretter har omsetninga falt med nesten ti millioner i året, til fjorårets 46 millioner kroner. Fjoråret endte også med et stygt underskudd på nesten to millioner, det første underskuddsåret på svært mange år.

- Mye av forklaringa ligger i råstoffsvikten på sommeren, og det må vi gjøre noe med, sier Møller til Kyst og Fjord.

Opprettet 17.07.2017 07:58. Sist oppdatert 17.07.2017 07:58

Kommenter via Facebook

Må være registrert Som fritidsfisker må du registrere båten din i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene for å delta i fisket etter leppefisk.

- Husk journalkravet Fiskeridirektoratet minner om endringer i journalkravet i landingsforskriften, som ble endret 20. februar 2017. 

Endringer i sildefisket Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i fiske fra midnatt Fiskeridirektøren med melding.

Nytt oljefunn i Norskehavet Funnet er på mellom 25 og 50 millioner utvinnbare fat med olje.

Nye regler fra 1. juli Fra 1. juli trer krav om sikkerhetsstyringssystem for fartøy under 500 bruttotonn (bt) i kraft.

Øker uer-kvoten Økte kvoter i trålernes fiske etter uer i nord.

Stopp i makrellfiske Fiskeridirektøren med melding.

Nedtur for ørret Norge eksporterte 2900 tonn ørret for 236 millioner kroner i mai.

Reke-økning Norge eksporterte 842 tonn reker for 60 millioner kroner i mai.

Redusert ventetid Ettersom flere nå har tatt sin tobiskvote, vil ventetiden for utseiling etter lossing til mel/olje bli redusert med ett døgn. 

Tilrådning om tobis Fiskeridirektøren med melding.

Øker minstemålet Minstemålet på notfanget sei økes i området mellom 62°N og 66°33’N 

Ny pakkegrader til oppdrettsgigant Valgte Marel som leverandør til nyanlegg.

Bygde kassefabrikk Siden behovet bare ble større, bygde lakseslakteriet likegodt en isoporkassefabrikk.

Oppdrettsselskap vil kjøpe flyplass Bedriften som har millard-overskudd er ikke som alle andre. Nå vil de betale ut alle de andre eierne av flyplassen.

Fikk et år medlemskap gratis Markus J. Olaussen fra Helligvær ved Bodø er en godt fornøyd vinner. Han er en av de tre som er trukket ut som vinner av gratis årsmedlemskap i Fiskarlaget.

Føringstilskudd for kongsnegl Heretter vil det bli utbetalt en kroner per kilo i føringstilskudd for kongesnegl.

Fortsatt snurrevad-forbud Det generelle forbudet mot å fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene står ved lag.

Gir føringstilskudd for slog Innenfor en ramme på en halv million kroner, kan Norges Råfisklag nå gi tilskudd for frakt av slog til produksjon.

Var på vei til Danmark Fisketraileren som søndag tok fyr på toppen av Kåringen nær Lødingen, var på vei til Danmark.

Rolig i kolmulefisket Med hovedflåten i loddemodus, har det kun vært noen få båter i aktivitet på kolmula.

Knalluke på lodda En knalluke på loddefiske på Island med hele 37.900 tonn i journalen.

Nye minstepriser for taskekrabbe Norges Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) og Norges Råfisklag er blitt enige om å øke minsteprisene for taskekrabbe med 25 øre pr kg.

Foreslår mer tobis Havforskningsinstituttet foreslår en foreløpig kvote i norsk økonomisk sone på inntil 50 000 tonn i 2017. Dette er en oppgang på 10 000 fra 2016, da det endelige rådet var 40 000 tonn.

For mye svovel - For mye svovel i drivstoffet, fastslo Sjøfartsdirektoratet, som holdt tilbake russetråleren.

Åpner i Kaldfjorden Fiskeridirektoratet åpner et område på Kaldfjorden for grunn snurpenot.

Kvotene på plass Kvoteoversikten i lukket kystgruppe er på plass igjen, melder Fiskeridirektoratet.

Nytt bifangstregime Fiskeridirektoratet innfører nytt bifangstregime i Nordsjøen og Skagerrak.

Ny miljømerking for kolmula Det norske kolmulefisket ble torsdag godkjent av IFFO RS, og er dermed sertifisert etter IFFO RS sine standarder. 

PDF-avis

Levert av Open Concept AS