Kyst og Fjord

Skaffer egne rekefartøy

Lyngen Reker er i gang med eget rekefiske, etter at flere fiskere i Nord-Troms har valgt bort helårig rekefiske til fordel for torsk.

Flere rekefiskere går bort fra helårsdrift til fordel for torsk. Dermed satser Lyngen Reker AS på egne fartøy.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Lyngen Reker AS investerer i fartøy for å sikre seg råstoff. I juni ble rederiet Øra Kystreker AS stiftet. Nylig gjorde rederiets første reketråler sine første hal.

Tilbake fra London
- Vi har sett at flere fiskebåter i Nord-Troms har valgt bort det helårlige rekefisket og i stedet satset på torsk. Spesielt nå på sommeren er det viktig å få mye reker på land, og da må vi ta grep, sier daglig leder i det nye selskapet, Jack-Robert Møller, til Kyst og Fjord.

Jack Robert Møller

Jack Robert Møller

Møller, tidligere daglig leder ved Lyngen Reker AS, har de siste årene vært Sjømatrådets fiskeriutsending i Storbritannia, men i forrige uke hadde han sin siste arbeidsdag i London og i helga vendte han tilbake til Tromsø og Lyngen.

- Jeg skal jobbe videre med rekesatsinga i Lyngen. Nøyaktig hvilken rolle jeg skal ha, er ennå ikke avklart. Akkurat nå er det viktig å sikre råstofftilførselen, og derfor konsentrere jeg meg om denne biten i første omgang, sier Møller til Kyst og Fjord.

Forsøljenta
Båten som er innkjøpt er 14,98 meter lange «Forsøljenta», bygget i 1989 og modernisert i 2000. Gammelbåten til Jacob Vest har stort sett ligget i bøyene siden Vest fikk nybåten «Polarstjerna» for to år siden. Lyngen-miljøet har jobbet med overtakelsen de siste månedene, i slutten av juni var kjøpet et faktum og siden da har båten ligget på verksted for å bli utrustet til sin nye tilværelse.

- Går alt som det skal, vil vi være i gang på rekefeltene i løpet av denne uka.

Øra Kystreker AS eier 49 prosent av reketråleren, mens fisker Hugo Ludvigsen fra Lyngen eier 51 prosent. Ludvigsen er også styreleder i det nye selskapet. Øra Kystreker AS har også planer om nok et båtkjøp, men er ikke kommet så langt med prosjektet at Møller ønsker å gå ut med detaljer.

Underskudd
Lyngen Reker AS ble stiftet i 2007, etter at rekekonsernet Royal Greenland hadde lagt ned fabrikken i Lyngen som følge av rekekollapsen i Barentshavet først på 2000-tallet. Samme Møller hadde vært administrerende direktør på fabrikken da krisen inntrådte. Da nedleggelsen var et faktum, overtalte han sine tidligere arbeidsgivere til å selge fabrikken til de ansatte som ville stifte et nytt rekeselskap, med kystrekene i Nord-Troms som råstoffbase.

Omsetninga gikk jevnt oppover og lå på topp i 2013, med 73,5 millioner kroner. Deretter har omsetninga falt med nesten ti millioner i året, til fjorårets 46 millioner kroner. Fjoråret endte også med et stygt underskudd på nesten to millioner, det første underskuddsåret på svært mange år.

- Mye av forklaringa ligger i råstoffsvikten på sommeren, og det må vi gjøre noe med, sier Møller til Kyst og Fjord.

Opprettet 17.07.2017 07:58. Sist oppdatert 17.07.2017 07:58

Kommenter via Facebook

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

Knappe 7000 tonn torsk For Nordsjøen og Skagerrak er det fastsatt en norsk kvote på 6 955 tonn i neste år reguleringer.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

Bjørkavåg blir sittende Konsernsjef for Fiskeribladet, Gunnar Bjørkavåg, blir sittende, tross uheldige uttalelser.

Ingen sabotasje likevel Det var ingen sabotasjeaksjon mot Grieg Seafood i Repvåg. Det var to knuste lyspærer.

I gang med kveitegjenfangst Gjenfangst av 50 000 rømte kveiter er igangsatt på Bømlo. 100 er tatt så langt.

Nye priser på kveita Minsteprisene på kveite økes fra og med mandag 6. november.

Stengte felt i Troms Fiskeridirektøren stenger områdene på Grunnspildra, Reinfjorden og Ytre Kvænangen i Troms for fiske etter reke med trål.

Fem leppefisk-møter I løpet av november vil det bli kjørt fem evalueringsmøter om leppefisk.

Økte maksimalkvoter Fiskeridirektoratet har økt maksimalkvote for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerrak.

Fritt fiske etter sei Fra og med 1. november var det fritt fiske for trålere som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak.

Nye priser til mel og olje Nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse øker fra og med kommende mandag.

Etterforskes etter forlis – Sank da jeg skulle slepe den til ei fjære, sa fisker Johnny Ingebrigtsen til ifinnmark.no.

Setter ny rekord Denne uken åpner en ny produksjonslinje ved BioMars fabrikk på Karmøy.

Berget av vanntett mobil Mannen som forliste i Moskenes kommune sent søndag, kan takke sin vanntette mobiltelefon for at han ble plukket opp såvidt raskt.

Sjømatrådet ruller ut Sjømatrådet ruller i disse dager ut et nytt globalt markedsføringskonsept.

Sei for åtte mill Seien levert fersk utgjorde 1.190 tonn i kvantum og 8,2 mill kroner i verdi.

Tillater lys Fiskeridirektøren med melding.

Mindre torsk i NAFO Det blir 20 prosent mindre Newfoundland-torsk å fiske på neste år.

Åpnes for trål Åpning av et område på Leirdjupet, innenfor Fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS