×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Skaffer seg kapasitet på settefisk for oppdrettstorsk

Torskeoppdrettsselskapet Gadus AS har nå overtatt et settefiskanlegg som vil kunne levere 12- 15 millioner yngel årlig.

Daglig leder Ola Kvalheim, leder for yngel og settefisk Finn Christian Skjennum og anleggssjef for Rødberg Christian Svarstad. Foto: Gadus

Gadus Group varslet tidligere denne uka at de girer opp sin virksomhet for etablering av kommersielt torskeoppdrett.

- Gadus har i løpet av høsten skaffet kontorlokaler i Ålesund og er i prosess med etablering flere steder allerede tidlig utpå nyåret. Vi ønsker nå å fylle disse avdelingene med flere dyktige medarbeidere, sa Ola Kvalheim i Gadus Group i meldingen som ble sendt ut 15. desember.

I dag slapp de nyheten om at de har overtatt settefiskanlegget Rødberg fra lakseoppdretteren Mowi. Selskapet mener de dermed har sikret seg et av de beste anleggene for marin yngelproduksjon og tidligfase påvekst i Norge, samt ansatte med lang erfaring og verdifull kompetanse.

- Vi er svært fornøyde med å få på plass den mest kritiske delen av verdikjeden for produksjon av torsk. Yngelproduksjon er i dag en prekær flaskehals til hinder for god og forutsigbar industriell produksjon av torsk gjennom året. Med dette anlegget vil vi bli en ledende aktør og sikrer både eget behov og muligheten til å selge topp kvalitet yngel til andre torskeoppdrettere. Vi har fått et veldig godt inntrykk av kompetansen, erfaringen og dedikasjonen til de ansatte på anlegget og ser også frem til å få med oss 12 nye fremdragende kollegaer i Gadus, sier Ola Kvalheim, Co-CEO i Gadus Group.

Settefiskanlegget ligger på Rødberg, Indre Fosen kommune i Trøndelag og har siden 2013 vært eid av Mowi for produksjon av rensefisk. Før den tid var anlegget en del av Atlantic Cod Farms og etter hvert Codfarmers sine satsinger på torskeoppdrett for et tiår siden, men har siden blitt utvidet og oppgradert av Mowi, med blant annet egen RAS avdeling og en ny påvekstavdeling. Dette anlegget skal nå sikre Gadus’ øvrige verdikjede på matfisk og bearbeiding med en jevn og forutsigbar produksjon gjennom året.

- Dette anlegget ble opprinnelig bygget for yngelproduksjon av torsk og er veldig godt egnet og utprøvd til dette formålet. I forrige runde med torsk leverte det mange millioner torskeyngel med gode biologiske og operasjonelle resultater, og positiv inntjening. De ansatte på anlegget har lang erfaring og god kompetanse på produksjon av marin fisk og de fleste var også med på produksjon av torskeyngel forrige gang, sier Kvalheim.

Når anlegget er ferdig oppgradert og innkjørt mot slutten av første kvartal 2021, vil det kunne produsere mellom 12 og 15 millioner yngel årlig. Det blir dermed verdens største og mest moderne anlegg for produksjon av torskeyngel.

- Dette passer veldig godt inn i vår helintegrerte verdikjede på Nord-Vestlandet og øvrige aktiviteter i området. Vi bygger hele vår verdikjede for å kunne produsere 80 millioner sunne og bærekraftige torskemåltider innen 2025 og dette er en viktig del av den strategien. Vi har blitt veldig godt mottatt av de ansatte, lokale samarbeidspartnere og kommunen, så vi er veldig trygge på at dette er en gunstig lokalisering og ønsker å satse langsiktig her, med både utvidelse og oppgraderinger over tid, sier Kvalheim.

Før oppstart og endelig overtagelse skal anleggets tillatelser endres fra Rognkjeks og Berggylt tilbake til Torsk, som det opprinnelig var godkjent for. Denne prosessen er allerede påbegynt og partene jobber i felleskap inn mot de relevante myndighetene for å sikre konsesjonsgrunnlag for videre drift og aktivitet på anlegget.

- Vi kommer til å investere betydelig i anlegget både for utvidelse, generell oppgradering og på noen spesifikke områder vi ønsker å utvikle videre. Anlegget er i svært god forfatning, men det er alltid noe som kan gjøres for å optimalisere. Planlegging og prosjektering er allerede igangsatt og vi håper å få endret arten tilbake til torsk slik at vi umiddelbart også kan gjennomføre investeringene. Vi håper videre at myndighetene legger til rette for en utvidelse av anlegget i tråd med vår strategi og plan. Dette vil medføre økt aktivitet og flere arbeidsplasser i lokalområdet, sier Kvalheim i pressemeldingen.

På forsiden nå