×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Skal erobre Spania - med laks

Til tross for koronapandemien ble 2020 et rekordår for norsk lakseeksport til Spania, og aldri før har spanjolene spist mer laks enn i fjor. I år satser Sjømatrådet stort for å øke det spanske laksekonsumet ytterligere.

Sjømatrådet satser tungt på salg av laks til Spania i 2021. Også i 2017 var Spania satsningsland, med meget god respons, melder de. Foto: Jan-Erik Indrestrand/Norges Fiskarlag

Det melder Sjømatrådet. De siste årene har Sjømatrådet gjennomført store, nasjonale markedsføringskampanjer for norsk laks blant annet i Italia, Japan og Frankrike.

Spiser mer laks enn noensinne
I år er det Spania som får den største kampanjepotten. Den avgjørelsen har Sjømatrådet tatt i samarbeid med markedsgruppen for laks og ørret.
– Solid utvikling i lakseeksporten, sterk posisjon i markedet, svært god respons på tidligere kampanjer, og ikke minst muligheten til å løfte laksesalget til et enda høyere nivå er hovedgrunnene til at nettopp Spania er valgt ut i 2021, forklarer Bjørn-Erik Stabell. Stabell er Sjømatrådets utsending i Spania der han leder markedsarbeidet for norsk sjømat fra sitt kontor i Madrid. Han er allerede i gang med planleggingen av storkampanjen som skal gå til høsten.
– Spanjolene spiser mer laks enn noensinne, og laksen har blitt spanjolenes favorittfisk nummer én. Likevel spiser hver spanjol fortsatt «bare» rundt to kilo laks i året. Det er på nivå med nordmenns laksekonsum i 1994. Så fikk vi lakselenkene, lakseburgerne, laksefiletene og rett-i-ovnen - rettene med ferdigmarinert laks, og i dag spiser vi nordmenn rundt 8-9 kilo laks per person hvert år.

Vil utvide til Spania
En slik utvikling mener Stabell det er mulig å få til også i Spania.
– Spanjolene elsker laks, men per i dag eksporter Norge for det meste hel, fersk laks til Spania. Det er også i stor grad som hel at laksen er å finne i spanske butikker. Lakselenker, lakseburgere og de ferdigmarinerte filetene er et sjeldent syn. Ved å tilby spanjolene flere lettlagde og forbrukervennlige laksevarianter vil det kunne ta laksesalget til nye høyder. 

Oppfordrer lakseaktørene
Sjømatrådets storsatsing i Spania starter i det små allerede i slutten av mars, men selve hovedtrykket settes inn i månedene frem mot jul. Målet er å skape solid etterspørsel slik at de norske eksportørene kan lansere nye produkter i markedet og på den måten styrke etterspørselen ytterligere. Foreløpig er gjennomføringen av kampanjen i planleggingsfasen, men Bjørn-Erik Stabell ønsker å være tidlig ute med å informere og oppfordre norske lakseaktører. For skal man ta laksesalget til nye høyder så krever det samarbeid med næringsaktørene.
– Skal vi lykkes med kampanjen må vi ha med oss eksportørene på laget. Eksportørenes kunnskap er uvurderlig, og vi vil gjerne ha innspill, dele erfaringer og samarbeide. Samtidig trenger også eksportørene tid til å planlegge sine egne markedsaktiviteter i kampanjeperioden - det være seg å utvikle nye forbrukervennlige lakseprodukter eller å kjøre egen reklame samtidig med storkampanjen.

Har vært satsingsland før
Også i 2017 Spania plukket ut som satsingsland for Sjømatrådets store laksekampanjer. Markedsarbeid gjennom flere år og laksenæringens iherdige innsats gjorde at Bjørn-Erik Stabell følte han kom til et marked med solid fundament da han overtok stillingen som sjømatutsending i Spania for snart tre år siden.
– Det langsiktige arbeidet har gitt veldig gode resultater, og grunnlaget var allerede godt på plass da jeg startet i jobben. Responsen på både store og små kampanjer i Spania har generelt vært svært god, og er det fortsatt, avslutter han.

På forsiden nå