×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Skal få større innflytelse

Fiskeri- og havbruksnæringen skal få større innflytelse når tillitsvalgte til FHF og Sjømatrådet skal velges

Nærings- og fiskeridepartementet skal etablere faste, rådgivende dialogmøter med de relevante næringsorganisasjonene i forbindelse med styrevalg. Foto: Johan Wildhagen

Nærings- og fiskeridepartementet melder at de heretter skal etablere faste, rådgivende dialogmøter med de relevante næringsorganisasjonene i forbindelse med styrevalg i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS og Norges sjømatråd AS.

– Sjømatnæringa er en viktig fremtidsnæring for Norge. Disse selskapene er helfinansiert av fiskeri- og havbruksnæringen gjennom en avgift, og jeg ønsker derfor å styrke næringens involvering i styrevalgene, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, i meldingen.

– Gjennom slike møter kan næringen gi innspill og råd til styresammensetningen i selskapene, , sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

FHF finansierer forskning fiskeri- og havbruksnæringen ønsker gjennomført, og har bidratt til økt forskningsinnsats i næringen. Sjømatrådet jobber sammen med fiskeri- og havbruksnæringen for å øke utvikle markeder for norsk sjømat og øke verdiene av den norske sjømaten.

Han framholder at isjømatrådetnvitasjon til møtene vil komme i god tid før styrevalgprosessene.

På forsiden nå