Kyst og Fjord

Skal foredle mer etter oppkjøp

Nergård-oppkjøpet av Aksel Hansen i Senjahopen, vil ifølge de to selskapene bety en storstilt satsing i Senjahopen. Nå skal det foredles enda mer fisk på Senja.

Det skal satses mer på Senjahopen etter oppkjøpet av Aksel Hansen.

Foto: Erik Jenssen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

To av de mest tradisjonsrike bedriftene på Senja, Aksel Hansen og Nergård, har bestemt seg for å forene krefter og satse stort i Senjahopen. 

Brødrene Hansen fortsatt sentral
Nergård kjøper den landbaserte aktiviteten i Aksel Hansen og slår denne sammen med sin eksisterende aktivitet på Senja og Sørøya. Brødrene Hansen vil fortsette som minoritetsaksjonærer og Frank Magne Hansen blir sentral i driften. 

Nergård kjøper også 40 % av aksjene i Berg Fiskeriselskap. Johan Arild Hansen fortsetter som daglig leder og vil være majoritetseier i Berg Fiskeriselskap. 

Eget råstoff
Brødrene Johan-Arild og Frank Magne Hansen har siden 90-tallet drevet familiebedriften Aksel Hansen. Bedriften som ble etablert allerede i 1963 som fiskemottak har de siste årene utvidet virksomheten til å også omfatte drift av kystfartøyer. Gjennom satsing på kystfartøy har Aksel Hansen sikret seg tilgang på hvitfisk til egen industri.  

Også Nergård-konsernet startet som et tradisjonelt fiskemottak og utvidet virksomheten til også å omfatte egen hvitfiskflåte. 

De senere årene har de to partene samarbeidet godt gjennom Senjahopen Handelsstands fiskerigruppe og blant annet jobbet tett med kommunen om å iverksette mudringen og oppgraderingen av havna i Senjahopen. 

- Vi har sett at vi kan løfte mer sammen og vi vil nå bli enda sterkere pådrivere for en positiv utvikling i Senjahopen Havn, sier styreleder i Nergård, Tommy Torvanger. 

Vil foredle mer
- Etter eierskiftet i 2017 har det uttalte målet til Nergård vært å foredle mer av fisken vi kjøper. Det vil nå bli en realitet. «En forutsetning for dette samarbeidet har vært at vi skal skape økt og lønnsom aktivitet i Senjahopen,sier Frank Magne Hansen påtroppende leder i det nystartede felles selskapet. 

Samarbeidet er et ledd i strategien med å foredle mer og komme nærmere sluttbrukerne av fiskeprodukter. 

Stor aktør
Med Nergård sin samlede aktivitet på Senja, både hvitfisk og pelagisk, Aksel Hansen sin aktivitet i Senjahopen og Nergård sin aktivitet på Sørøya blir det nye selskapet en solid aktør i nordnorsk og norsk fiskerisammenheng. I tillegg til god lokalisering ved viktige fiskefelt vil selskapet ha solid tilgang på råstoff fra eiernes fiskeflåte.  

- Vi er allerede i gang med å legge et felles grunnlag for lønnsom drift, sier Johan Arild Hansen, daglig leder i Berg Fiskeriselskap som er en viktig faktor for å sikre stabil tilgang på råstoff.

- Men vi har mye arbeid fremfor oss.  

30.000 tonn hvitfisk
- Vi ser på dette som en god mulighet til å videreutvikle vår aktivitet på Senja og vi gleder oss til å ta fatt, sier Ari Josefsson, Konsernsjef i Nergård. 

Det nye selskapet vil kjøpe fisk fra Grunnfarnes til Breivikbotn. I 2017 kjøpte selskapene i overkant av 30.000 tonn hvitfisk og et tilsvarende volum sild, makrell og lodde. Omsetningen vil avhenge av fiskepriser og grad av prosessering, men vil allerede i 2018 passere 700 millioner. Vi ønsker å skape mer aktivitet og forutsigbare lønnsomme arbeidsplasser.

Opprettet 02.08.2018 07:32. Sist oppdatert 02.08.2018 07:32

Kommenter via Facebook

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS