Kyst og Fjord

Skal foredle mer etter oppkjøp

Nergård-oppkjøpet av Aksel Hansen i Senjahopen, vil ifølge de to selskapene bety en storstilt satsing i Senjahopen. Nå skal det foredles enda mer fisk på Senja.

Det skal satses mer på Senjahopen etter oppkjøpet av Aksel Hansen.

Foto: Erik Jenssen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

To av de mest tradisjonsrike bedriftene på Senja, Aksel Hansen og Nergård, har bestemt seg for å forene krefter og satse stort i Senjahopen. 

Brødrene Hansen fortsatt sentral
Nergård kjøper den landbaserte aktiviteten i Aksel Hansen og slår denne sammen med sin eksisterende aktivitet på Senja og Sørøya. Brødrene Hansen vil fortsette som minoritetsaksjonærer og Frank Magne Hansen blir sentral i driften. 

Nergård kjøper også 40 % av aksjene i Berg Fiskeriselskap. Johan Arild Hansen fortsetter som daglig leder og vil være majoritetseier i Berg Fiskeriselskap. 

Eget råstoff
Brødrene Johan-Arild og Frank Magne Hansen har siden 90-tallet drevet familiebedriften Aksel Hansen. Bedriften som ble etablert allerede i 1963 som fiskemottak har de siste årene utvidet virksomheten til å også omfatte drift av kystfartøyer. Gjennom satsing på kystfartøy har Aksel Hansen sikret seg tilgang på hvitfisk til egen industri.  

Også Nergård-konsernet startet som et tradisjonelt fiskemottak og utvidet virksomheten til også å omfatte egen hvitfiskflåte. 

De senere årene har de to partene samarbeidet godt gjennom Senjahopen Handelsstands fiskerigruppe og blant annet jobbet tett med kommunen om å iverksette mudringen og oppgraderingen av havna i Senjahopen. 

- Vi har sett at vi kan løfte mer sammen og vi vil nå bli enda sterkere pådrivere for en positiv utvikling i Senjahopen Havn, sier styreleder i Nergård, Tommy Torvanger. 

Vil foredle mer
- Etter eierskiftet i 2017 har det uttalte målet til Nergård vært å foredle mer av fisken vi kjøper. Det vil nå bli en realitet. «En forutsetning for dette samarbeidet har vært at vi skal skape økt og lønnsom aktivitet i Senjahopen,sier Frank Magne Hansen påtroppende leder i det nystartede felles selskapet. 

Samarbeidet er et ledd i strategien med å foredle mer og komme nærmere sluttbrukerne av fiskeprodukter. 

Stor aktør
Med Nergård sin samlede aktivitet på Senja, både hvitfisk og pelagisk, Aksel Hansen sin aktivitet i Senjahopen og Nergård sin aktivitet på Sørøya blir det nye selskapet en solid aktør i nordnorsk og norsk fiskerisammenheng. I tillegg til god lokalisering ved viktige fiskefelt vil selskapet ha solid tilgang på råstoff fra eiernes fiskeflåte.  

- Vi er allerede i gang med å legge et felles grunnlag for lønnsom drift, sier Johan Arild Hansen, daglig leder i Berg Fiskeriselskap som er en viktig faktor for å sikre stabil tilgang på råstoff.

- Men vi har mye arbeid fremfor oss.  

30.000 tonn hvitfisk
- Vi ser på dette som en god mulighet til å videreutvikle vår aktivitet på Senja og vi gleder oss til å ta fatt, sier Ari Josefsson, Konsernsjef i Nergård. 

Det nye selskapet vil kjøpe fisk fra Grunnfarnes til Breivikbotn. I 2017 kjøpte selskapene i overkant av 30.000 tonn hvitfisk og et tilsvarende volum sild, makrell og lodde. Omsetningen vil avhenge av fiskepriser og grad av prosessering, men vil allerede i 2018 passere 700 millioner. Vi ønsker å skape mer aktivitet og forutsigbare lønnsomme arbeidsplasser.

Opprettet 02.08.2018 07:32. Sist oppdatert 02.08.2018 07:32

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS