×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Skal ta i bruk solenergi

- Dette er vi fram til. Rita Karlsen skal ta i bruk solenergi ved fiskeforedlingsanlegget på Husøy.

Rita Karlsen tror ikke på at solcelleanlegg med det første vil kunne drifte en hel fabrikk. 

Øystein Ingilæ

oystein@kystogfjord.no

Brødrene Karlsen AS deltar i et prosjekt sammen med Troms Kraft, Arktisk Universitet og Sjømatklynge Senja, der helt nye energikilder skal testes ut for å øke kraftforsyningen til Senja. Med utviklingen innenfor alternative energikilder, viser det seg at takarealene ved bedriften kan bli en solid energikilde. Takplassen ved Brødrene Karlsen har et potensiale til å produsere 150 Kilowatt-timer ved bruk av solcelle-teknologi. Det åpner for nye muligheter.

Tar ned toppene

Likevel, fortsatt vil det være langt fram og opp før sola vil kunne drive hele virksomheten. Det har Rita Karlsen liten tru vil skje.

- Solenergi skal først og fremst være et supplement, der det kan tilføre oss ekstra energi og å ta ned toppene. Jeg ser ikke for meg at vi skal klare å drifte en hel fabrikk kun med bruk av solcelleanlegg, sier Rita Karlsen til Kyst og Fjord.

Til det kreves det atskillig flere krefter enn den solcellepaneler alene kan levere.

Sprengt nett

Men ved strømbrudd vil eksempelvis man likevel kunne klare å holde deler av fryse- og kjølekapasiteten i gang.

Det viktigste vil likevel være å kunne spe på med egen strøm i et elnettverk som nærmest er sprengt til bristepunktet fra før. Dagens nettverk tåler ikke særlig mer, og vil hindre en videre utvikling i regionen, dersom det ikke tas store grep for å øke strømforsyningen til Senja. Nettopp her kommer den nye satsingen inn. I prosjektet vil man ta i bruk både solenergi og vindkraft, noe man tror vil løse utfordringene.

100 Mwt

Tobias Boström ved Arktisk Universitet i Troms, sier beregninger som er gjort viser at takarealene ved Brødrene Karlsen vil kunne klare å levere 100 megawatt-timer på årsbasis. Til det trenges det 500 solcellemoduler som vil gi en toppeffekt på 150 kilowatt.

Heller ikke han ser for seg at man vil kunne drifte en hel fabrikk utelukkende på solenergi. Det vil i så fall skje langt inn i framtiden. Likevel som en tilleggskilde er det sol nok på Senja, samtidig som teknologien er blitt såpass rimelig at man ikke vil få økte utgifter. Spesielt ikke for et næringsbygg der man har andre avgifter enn husholdningen.

Vil komme etter

Boström tror solcelleenergi vil bli stadig viktigere i årene som kommer. Han er ikke i tvil om vi etter hvert vil se mange solcelle kledte takanlegg i fiskeindustrien. Prisutviklingen på denne teknologen har vært så gunstig det nærmer seg et punkt der det er lønnsomt å investere i solcelleanlegg. I Norge betalte man eksempelvis  bare en femtedel av prisen man måtte ut med i 2001. Denne prisutviklingen har bare fortsatt.

Boström er derfor rimelig sikker på at solcelleteknologien i årene som kommer vil innta fiskeindustrien.

På forsiden nå