Kyst og Fjord

Skal teste militære systemer

Andøya Test Center skal teste militære systemer på kvelds- og nattestid i tidsrommet 18.-26. juni.

Fareområdene ved Andøya i uke 25 og 26.

Foto: Ill: Andøya Test Center
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det er derfor etablert to fareområder ved Andøya i denne perioden.

Andøya Test Center opplyser til Fiskarlaget at det både skal trenes med militære systemer og gjøres tester som innebærer at det etableres sikkerhetssoner ved Andøya i tiden 18. juni – 26. juni.

Den aktive delen av disse testene kommer til å foregå mellom klokken 21:00-04:00 i den aktuelle perioden.

Sjøgående trafikk bes om å holde seg utenfor de etablerte fareområdene i den aktuelle tidsperioden.

Følgende midlertidige fareområder er etablert:

Fareområde Juliett:

Et område omsluttet av følgende koordinater:

N69o18,45' E15o52,04'

N69o26,05' E14o57,36'

N70o13,79' E12o40,84'

N70o48,71' E15o58,34'

N69o53,63' E16o40,28'

N69°28,81' E16°43,17'

N69o18,45' E15o52,04'

Fareområde India:

Et område omsluttet av følgende koordinater:

N69o22,48' E15o50,63'

N69o44,40' E16o10,08'

N69o39,16' E17o13,35'

N69o26,33' E16o57,22'

N69o21,22' E16o32,04'

N69o22,48' E15o50,63'

Andøya Test Center opplyser at de vil oppdatere med aktuell informasjon på sin egen nettside.

Opprettet 12.06.2018 13:23. Sist oppdatert 12.06.2018 13:23

Kommenter via Facebook

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS