×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Skal trygge arbeidsplassen for enefiskere

Arbeidsgruppen HMS i fiskeflåten vil gjennomføre et forprosjekt for å se på utvikling av et standardisert system for nødstopp med varsling for fiskefartøyer under 15 meter.

Målet med prosjektet er å unngå ulykker der fisker er alene om bord på fiskefartøyet.

- Vi søker nå to fiskere om bistand i forprosjektet, som spesielt tar sikte på å sikre enefiskerne bedre, melder Norges Fiskarlag på sine nettsider

Arbeidsgruppen «HMS i fiskeflåten» møtes jevnlig og arbeider med tiltak knyttet til økt sikkerhet i flåten. 

Gruppen ledes av Sjøfartsdirektoratet og består blant annet av Fiskarlaget, Kystfiskarlaget, Sjømannsforbundet, SINTEF og sjøtrygdelagene.

Analyse av ulykker

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Sjøfartsdirektoratet vurderer å innføre krav til nødstoppanordning for framdrift på fiske- og fangstfartøy under 15 meter.

Gruppen har diskutert et eventuelt påbud om en slik anordning med bakgrunn i analyser av syv teinefiskeulykker i perioden 2010–2018 hvor alenefiskere omkom.

Analyser av ulykkene viser at påkrevd flyteutstyr, redningsleider og sikkerhetsline ikke alene vil sikre at alenefiskere klarer å redde seg selv dersom de setter seg fast i tauverk og risikerer å bli dratt over bord eller har havnet over bord. 

Uten elektronisk nødstopp eller annet tilsvarende vil man ikke ha mulighet til å ta seg opp i båten igjen dersom man faller over bord med framdriftsmaskineriet i gang. Et nødstoppsystem vil også avverge et fartøys eventuelle ubemannede ferd etter ulykken.

Ber om fiskerhjelp

Både Fiskarlaget som organisasjon og våre medlemmer oppfordres nå til å delta aktivt i forprosjektet.
- Fiskarlaget er positiv til å delta inn i en prosjektgruppe og så ønsker vi  å utfordre engasjerte fiskere til å delta i et slikt prosjekt, sier fagsjef Joakim Martinsen. Han mener dette er et viktig prosjekt som kan bidra til at mange liv berges og ønsker seg bistand av to fiskere inn i prosjektgruppen.

På forsiden nå