×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Skal vurdere økt CO2-avgift på drivstoff til fiskeriene

Nærings-fiskeridepartementet har satt ned utvalg som skal se på saken.

"-Regjeringen foreslår nå en lang rekke tiltak som skal få ned utslippene av klimagasser i Norge og andre land. Vi skal ha flere biler uten utslipp, skipene skal bli mer miljøvennlige, og vi har en sterk satsing på jernbane og sykkelveier. Vi skal også bruke mye penger på å fange klimagasser fra industrien og lagre gassen slik at den ikke slipper ut i atmosfæren", sier klima-og miljøminister Ola Elvestuen i en pressemelding.

Herunder ligger det å sette ned et uvalgt som skal se på hvor det kan kuttes klimagasser, og også hvor det skal settes inn avgifter. Om fiske og fangst står det i meldingen:

Nærings- og fiskeridepartementet har satt ned et utvalg som skal vurdere økt CO2-avgift på mineralolje, naturgass og LPG levert til fiske og fangst. Utvalget skal også vurdere andre klimatiltak som kan få ned utslippene i fiskerinæringen. Regjeringen tar sikte på å følge opp tilrådningene fra utvalgene, forutsatt at forslagene gir reelle og tilstrekkelige utslippsreduksjoner i landbruk og fiskeri. Hvis dette ikke skjer innen fristen 1. april neste år, vil regjeringen oppheve reduserte satser og fritak i CO2-avgiften i 2020.

Allerede i februar i 2017 skrev Kyst og Fjord om at fiskeflåten ligger godt an i løpet mot mindre klimautslipp. Den artikkelen leser du HER.

På forsiden nå