Kyst og Fjord

Skarp protest fra Fiskarlaget

Fiskarlaget mener Oljedirektoratet forsøker å snik-innføre oljevirksomhet utenfor Lofoten. 

Seniorrådgiver Sonja Elin Kleven Jakobsen er svært kritisk til Oljedirektoratets nye praksis for tildeling i de forhåndsdefinerte områdene. 

Foto: Jan Erik Indrestrand, Norges Fiskarlag
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no
- Dette er rett vest av Lofoten og ikke langt fra skreiens gytefelter, skriver laget i et krasst høringssvar til direktoratet. Laget viser til den velkjente samarbeidserklæringen fra de tre regjeringspartiene om at Lofoten, Vesterålen og Senja skal være fredet mot petroleumsvirksomhet i denne stortingsperioden.

- Selv om området ikke er definert inn i Nordland VI, ligger det veldig nært de sårbare områdene i Nordland VI. Dette området har enormt stor betydning for en samlet norsk fiskerinæring.

 

Blir ikke informert

For snart to måneder siden sendte direktoratet brev om utlysning av nye blokker i såkalte forhåndsdefinerte områder (TFO), der en rekke nye blokker både i Barentshavet og i Norskehavet blir foreslått.

Fiskarlaget er kritisk til hvordan Oljedirektoratet har begynt å håndtere den nye TFO-ordninga, og mener direktoratet holder tilbake vesentlig informasjon om de nye blokkene.

- Det foreligger alt for lite informasjon om TFO- ordningen, regelverket og hvilke petroleumsfaglige vurderinger som ligger til grunn. Norges Fiskarlag stiller videre spørsmålstegn ved hvordan myndighetene argumenterer for at disse TFO-utlysingene har som formål å tildele utvinningsareal i de geologisk mest kjente deler av norsk kontinentalsokkel, skriver Fiskarlagets nye seniorrådgiver Sonja Elin Kleven Jakobsen i brevet.

Hun fortsetter:

- Det foreslås lagt ut blokker i Norskehavet og Barentshavet hvor det har vært lite eller ingen aktivitet. Det er lite infrastruktur for å nyttigg¡øre eventuelle funn, og vi stiller spørsmålstegn ved hva Olje- og energidepartementet mener med at en utvinning i de foreslåtte områdene vil føre til en effektiv ressursforvaltning. Hvem er denne ressursforvaltningen effektiv for? Vi kan ikke se at Oljedirektoratets petroleumsfaglige vurderinger er lagt ved høringsbrevet.

- Vi etterlyser den samfunnsøkonomiske vurderingen som ligger til grunn for utsagnet, da også med en konsekvensanalyse en slik utvinning vil føre til for det marine miljø og fiskeriene i de planlagte områdene.

Opprettet 07.03.2018 12:17. Sist oppdatert 07.03.2018 12:17

Kommenter via Facebook

Fisker funnet omkommet En mann i 60-årene ble funnet omkommet i sjøen i Hamarøy tirsdag kveld.

Tente varde mot oljevirksomhet De markerte for syvende gang mot petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Øker seikvotene Trålerne nord for 62° får ti prosent mer seikvote.

Brosjyre for kaisalg Nå er det utarbeidet ny brosjyre for fiskere som driver med kaisalg.

Krabbemottak på Å Magnus Lillebø og Asbjørn Rasmussen har startet krabbemottak på Å i Lofoten.

Flytter rederiet Nergård-konsernet flytter rederiet fra Harstad til Tromsø og samler alt under ett tak.

Ferskfiskordninga Ferskfiskordninga om høsten må videreføres. Det krever Båtsfjord Arbeiderparti.

Bifangst av makrellstørje Det er svært viktig at bifangst av makrellstørje blir registrert, skriver Fiskeridirektoratet.

Søknad for selfangst Nå nærmer vi oss søknadsfristen for å delta på årets selvfangst.

Ola flyr videre Ringnotreder Ola Olsen (57) flyr videre, tross konkursen i FlyViking. Neste flyselskap heter NextMove.

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Økte makrellpriser Sildealgslaget setter opp minsteprisen på makrell til konsum.

Økte priser på NVG-sild Prisene på NVG-sild settes opp fra og med mandag.

Preget av dårlig vær Kuling- og stormbyge langs kysten i nord, holdt fiskerne i land det meste av forrige uke. Det resulterte i et labert resultat, da tallene skulle summeres opp.

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

Knappe 7000 tonn torsk For Nordsjøen og Skagerrak er det fastsatt en norsk kvote på 6 955 tonn i neste år reguleringer.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS