Kyst og Fjord

Skeptisk til verning av Lopphavet

Hasvik-ordføreren er skeptisk til planene om å verne deler av Lopphavet. Greenpeace mener på sin side at verneforslaget er puslete.

Eva Husby vil ikke verne mer enn høyst nødvendig av Lopphavet. 

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Miljødirektoratet foreslår å verne et 3.045 kvadratkilometer stort område av Lopphavet på grunn av den unike bunnfaunaen, som blant annet består av flere store korallrev. Norge har allerede tapt store deler av korallrevene på grunn av tidligere fiskeriaktivitet, og nå mener både myndigheter og miljøbevegelsen at det er på tide å dra i bremsen.

Greenpeace er fornøyd med verneforslaget, men karakteriserer det overfor NRK som puslete.

– Det er gledelig å se at Norge tar et skritt for å verne sårbar natur. Men dette er et babyskritt i forhold til hva som trengs for å verne 10 prosent av våre havområder innen neste år. Det har Norge forpliktet seg til gjennom konvensjonen for biologisk mangfold, sier Halvard Raavand, politisk rådgiver i Greenpeace til NRK.

Ordfører i Hasvik, Eva Husby i Hasvik er skeptisk til hva vernet får si for utviklingen av lokalt næringsliv.

– Vi er positive til at man verner korallrevene, det er helt flott. Men vi kan ikke skjønne at det er nødvendig å verne 3000 kvadratkilometer. Derfor foreslår vi som et kompromiss at man verner 1500 kvadratkilometer. Vi synes jo det også er mye, sier Husby.

Hun mener også at det er for snevert å kun tenke på de næringene som i dag er i sving.

– Vernet gjelder jo i 200 år. Vi vet ikke hva som blir av næringsaktivitet i de kommende 100 år, sier Husby til NRK. 

Opprettet 04.03.2019 10:10. Sist oppdatert 04.03.2019 10:10

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS