×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Skjerper inn

Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

- Forfallsdato settes til fakturadato med tillegg av 14 dager. Fiskekjøper skal betale direkte til Norges Råfisklag oppgjør for mottatt fangst. Oppgjøret skal være Norges Råfisklag i hende på forfallsdag dersom forsinkelsesrente skal unngås. Ved for sen betaling etter 14 dager belastes fiskekjøper med rente p.t. 0,70 % pr mnd, heter det i et rundskriv fra laget.

- Som tidligere gjelder reglene om at det ikke gis anledning til å trekke forskudd på sluttseddel innført 1.januar 2012. Godskrift av renter for betaling før forfall, som har vært praktisert senere år p.t. 0,15 % pr mnd., bortfaller.

Rundskrivet trer i kraft 1. juli i år.

På forsiden nå