Kyst og Fjord

Skjerper seismikk-krav

Norge har verdens beste meldesystem for seismiske undersøkelser, og det er flott at dette nå skal bli enda bedre. Dette var tilbakemeldingen til Oljedirektoratet under seminaret Fisk og seismikk i Bergen.

Jan A. Stenløkk (i midten) Oddny Svendsen og Heidi Hagland (t.h). Kjell Ingebrigtsen og Sonja Elin Kleven Jakobsen er de som i Fiskarlaget arbeider mest med petroleumsrelaterte saker.

Foto: Jan-Erik Indrestrand, Norges Fiskarlag
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Dette melder Norges Fiskarlag på sine nettsider.

Kravene til seismikknæringen skjerpes nå for å forbedre samarbeidet med myndighetene og andre aktører på havet. Fra 2018 gjelder ny forskrift om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten. Forskriften skjerper og tydeliggjør kravene til informasjon og oversiktlighet i forbindelse med seismiske undersøkelser.

– Noe av hensikten med den nye forskriften er å bidra til at det blir enklere og bedre for alle å få oversikt over ulike deler av petroleumsvirksomheten. Det sier Jan A. Stenløkk i Oljedirektoratet, som i en årrekke har arbeidet med tematikk knyttet til fisk og seismikk.

Han synes det er hyggelig å få positiv tilbakemelding fra seminardeltagere i Bergen om at det norske meldesystemet for denne typen arbeid på havet oppleves som godt. Fra blant annet fiskerinæringen har det vært et ønske om forenkling, bedre oversikt og lettere tilgang til oppdatert informasjon om seismikkaktivitet.

Tydelige krav

Stenløkk forteller at Oljedirektoratet (OD) nå derfor har strammet opp hva rettighetshaver skal melde via Oljedirektoratets nettbaserte meldesystem for undersøkelser.

Av andre krav som tydeliggjøres er blant annet at:

  • eierforhold til innsamlet data skal oppgis, og det skal gis et estimat for datavolum som innrapporteres.
  • undersøkelsesaktivitet ikke kan starte tidligere enn fem uker etter at den er meldt inn.
  • Det skal sendes endringsmelding dersom undersøkelsesaktiviteten ikke starter opp i henhold til innmeldt tidspunkt.
  • det skal meldes dersom undersøkelsesaktiviteten avlyses eller stanses midlertidig.

– Vi krever også av operatørene at de må sende ny melding dersom undersøkelsesaktiviteten ønskes videreført ut over innmeldt tidspunkt for avslutning. Tilsvarende krav gjelder dersom det ønskes endring av område, understreker Stenløkk.

Det er også krav om at sluttmelding skal sendes via Oljedirektoratets nettbaserte meldesystem for undersøkelser så snart undersøkelsen er avsluttet. I tillegg arbeider direktoratet med både generelle endringer i rapporteringsrutiner og overgang fra papirskjemaer til en heldigital løsning.

 

«Soft start»

Oljedirektoratet har også innført et krav til at alle undersøkelses skal ha en såkalt «soft start».
Dette er et krav om en gradvis oppstart av den seismiske lydkilden («soft-start») for å gi fisk og marine pattedyr mulighet til å forlate nærområdet for undersøkelsen før den starter opp.

– Gradvis oppstart av lydkilden innebærer at lydkilden starter på lav effekt og øker gradvis til full effekt er oppnådd, vanligvis i løpet av 20 minutter, forklarer Jan Stenløkk.

Fiskerikyndige

Det skal under seismisk arbeid være minst en fiskerikyndig om bord i hovedfartøy. Dette er personer med egen kursing med bakgrunn fra fiskeri.

– Vi har også tydeliggjort hvordan de fiskerikyndiges arbeidssituasjon skal være, påpeker Stenløkk.

I forskriften er det klarlagt at de fiskerikyndige skal ha tilgang til internett og andre nødvendige hjelpemidler, samt at den fiskerikyndige bør være til stede på oppstartsmøtet for undersøkelsen for å kunne informere om forventet fiskeriaktivitet i det området den seismiske undersøkelsen skal gjennomføres.

Dette er også innarbeidet i forskriften at den som står for driften av fartøyet skal gjøre relevant regelverk, dokumenter og data tilgjengelig for den fiskerikyndige – og at regelverk og dokumenter skal foreligge på både norsk og engelsk.

Oljedirektoratet opprettholder krav om fartstid om navigasjonssertifikat for fiskeskipper klasse B eller D 5 uten begrensninger for dem som skal være fiskerikyndig.

Det er nå 108 registrerte og godkjente fiskerikyndige i Norge.

Opprettet 19.04.2018 07:18. Sist oppdatert 19.04.2018 07:18

Kommenter via Facebook

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

Stopp i fiske Melding fra Fiskeridirektøren om seifiske.

Stenging av et område Området Opnan i Finnmark er stengt for fiske med snurrevad

Uoffisiell verdensrekord 17 år gamle Jørgen Andreassen fra Røst har satt uoffisiell verdensrekord i tungeskjæring.

Svindlet Garantikassen En fisker står tiltalt for grovt bedrageri mot Garantikassen for fiskere.

12 vil fiske størje I alt 12 har meldt interesse for å fiske makrellstørje, melder Fiskeridirektoratet.

Ny håndbok om fiskevelferd Forskere har laget en håndbok som gir forskningsbaserte råd om oppdrettslaksen.

Hurtigbåt traff isflak Hurtigbåten Fløyfjell traff et isflak mellom Tromsø og Finnsnes. 35 passasjerer ble sendt til Harstad med taxi.

Dramatisk vinter Det har vært en dramatisk vinter for tørrfiskprodusentene i Vesterålen, skriver nettavisen Vesterålen Online.

Sa nei til Cermaq Teknisk utvalg i Øksnes har sagt nei til at Cermaq skal få utvide kapasiteten på Djupeidet ved Tindsøya i Øksnes Vestbygd.

Nye minstepriser rognkjeksrogn Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for rognkjeksrogn.

Minstepriser for taskekrabbe Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for taskekrabbe gjeldende fra og med 3. april 2018.

Fisker funnet omkommet En mann i 60-årene ble funnet omkommet i sjøen i Hamarøy tirsdag kveld.

Tente varde mot oljevirksomhet De markerte for syvende gang mot petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Øker seikvotene Trålerne nord for 62° får ti prosent mer seikvote.

Brosjyre for kaisalg Nå er det utarbeidet ny brosjyre for fiskere som driver med kaisalg.

Krabbemottak på Å Magnus Lillebø og Asbjørn Rasmussen har startet krabbemottak på Å i Lofoten.

Flytter rederiet Nergård-konsernet flytter rederiet fra Harstad til Tromsø og samler alt under ett tak.

Ferskfiskordninga Ferskfiskordninga om høsten må videreføres. Det krever Båtsfjord Arbeiderparti.

Bifangst av makrellstørje Det er svært viktig at bifangst av makrellstørje blir registrert, skriver Fiskeridirektoratet.

Søknad for selfangst Nå nærmer vi oss søknadsfristen for å delta på årets selvfangst.

Ola flyr videre Ringnotreder Ola Olsen (57) flyr videre, tross konkursen i FlyViking. Neste flyselskap heter NextMove.

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS