Kyst og Fjord

Skrei-fest i fire dager

Ytre Namdal skal feire skreien fra torsdag av til søndag. Barna tyvstarter allerede i dag.

Salg av skrei foregår i et samarbeid mellom Lions og den videregående skole, her Frank Walaunet fra Lions og Carina Sørvik Olsen fra Ytre Namdal videregående skole.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Frank Walaunet fra Lions Club i Rørvik og Carina Sørvik Olsen fra Restaurant- og matfag ved Ytre Namdal videregående skole er blant mange som stiller opp og hyller den gode fisken. Barnas Skreifestival starter onsdag og det ventes innrykk av de yngste også fra nabokommunene.

- Barna er en viktig del av arrangementet. De har da også «Barnas Skreifestival» og barnehager også fra nabokommunene er med, forteller prosjektleder Anne Grete Walaunet til Kyst og Fjord.

Det som begynte som en liten skreifest i et havnelager for 14 år siden, har nå blitt et av de største og mest særegne arrangementene i Ytre Namdal. Festivalen lokker nemlig med mer enn bare fersk fisk av det rette slaget.

Utsøkt råvare
Skreifestivalen er en mat- og kulturfestival med den utsøkte råvaren skreien i sentrum. Festivalen er også en hyllest til en viktig næring i Vikna og på Namdalskysten. Skreien har vært viktig for folket her i århundrer og er fortsatt viktig etter tusenårsskiftet. Sør for Lofoten er det ikke noe annet sted der skreifisket har - og har hatt - slik betydning som i Vikna.
Det er registrert 150 aktive fiskere i kommunen og hele 96 båter i Vikna er registrert hos Fiskeridirektoratet som fiskefartøyer innen kommunegrensene. Det bor totalt 4200 innbyggere i kystkommunen, men med Nærøy og Leka kommuner kommer antall fort opp i rundt 10.000.
- Vi får veldig god tilbakemelding fra de som har vært her, sier prosjektleder Anne Grete Walaunet til Kyst og Fjord. Hun jobber i Kystmuseet Norveg i Rørvik. Sammen med Vikna næringsforening har de koordineringen av det som skal skje. Hun kan ikke gi noe tall på hvor mange som har vært på festivalen tidligere, siden mange arrangementer er åpne. Men det kommer mange og stadig flere. Turistbransjen har også begynt å fatte interesse for arrangementet.

- Det er viktig for oss å vise fram helheten i kystkulturen og derfor er det er bredt spekter under festivalen, sier hun.

Skreifestivalen er for de som vil hygge seg i maritimt miljø, ta del i kystkulturen gjennom ulike kulturarrangement, og - ikke minst - nyte nasjonalkosten fersk skrei, lever og rogn samt fiskesuppe.

En hyllest til skreien

Skreifestivalen begynner å bli lagt merke til langt utenfor fiskerikommunen Viknas grenser.

I år ventes det busslaster fra både Trondheim og Telemark. Skreifestivalen brukes aktivt i markedsføringen av Ytre Namdal og den har et mål om å fortsette å vokse.

Skreifestivalen er en hyllest til skreien som har dannet livsgrunnlaget for Rørvik og Vikna i mange generasjoner.

Dagens innbyggere og mange tilreisende får oppleve et rikt program i løpet av de fem dagene Skreifestivalen pågår.

Skreifestivalen er et samarbeidsprosjekt mellom barnehagene i Ytre Namdal, grunnskolen i Vikna, Museet Midt avd. Kystmuseet Norveg - senter for kystkultur og kystnæring, lokale teaterlag, lag/foreninger, enkeltaktører og lokalt næringsliv med fiskeoppkjøper Rørvik Fisk AS og fiskeeksportør Nils Williksen AS i spissen.

Som i gamle dager

I samarbeid med Kystmuseet Norveg er det laget 14 tablå i området mellom Norveg og Berggården. 75 elever fra skolene i Vikna skal delta på disse tablåene i forbindelse med den offisielle åpningen på fredag formiddag og vise litt fram hvordan barn og unge hadde det i Rørvik i gamle dager.

Det store Vandreteateret som går gjennom store deler av Rørvik sentrum, og som viser litt om livet i kystbyen for rundt hundre år siden, foregår på kveldstid i mørket og her er det ca 130 amatørskuespillere fra flere kommuner som deltar. Profesjonell regissør er Bjørn Sæter,

Variert tilbud

Kultur er det i det hele tatt mye av på Skreifestivalen. Det blir kunstutstilling i Norveg, musikk med Dire Straits Night i Norveg tre kvelder på rad og pub med levende musikk både i Norveg og en lavvo som er satt opp utenfor.

For første gang skal også kirken være med på arrangementet, og de inviterer til et treff med fokus på livet i fiskerheimene på lørdag.

Under en skreifestival er det naturlig med mye fisk og fiskemat på menyen.

Også i år kan publikum få besøke et fiskebruk og oppleve miljøet. Fersk skrei, lever og rogn kan kjøpes i markedsgata. En seksretters middag med lokale råvarer burde friste.

- Det blir både kamskjell og skrei fra Vikna og urfe fra Snåsa, lover kokk Andreas Holmboe, Arrangementet har fått navnet «Hemningsløs kystmeny».

Opprettet 14.03.2012 07:57. Sist oppdatert 14.03.2012 07:58

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS