Kyst og Fjord

Skreien kommer sigende

Skreien er på full fart til Lofoten og fiskerne melder om økende fangster med torsk.

På Ramberg landes det i disse dager juksafangster på opptil 1200 kilo. 

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

De nye dynamiske minsteprisene som trådte i kraft i går mandag, holder seg på 21,75 kroner/kg sløyd hodekappet.

De høye prisene bidrar sterkt til at Norges Råfisklag så langt i år har rekordomsetning, en del millioner kroner over 2017 og 2016 som til nå har vært lagets beste år.

På Ramberg har det blitt levert juksafangster på opptil 1200 kilo de siste dagene. På lina meldes det om 100–150 kilo torsk på stampen, rund vekt, skriver Lofotposten (bak betalingsmur).

– Vi har vel 2000 kilo torsk, sløyd vekt, og det er nok for oss, sier en fornøyd Sven Johannessen til Lofotpostens nettutgave. Han eier og driver den knapt 11 meter lange «Sjarken Junior» og leverer til Lerøys anlegg på Kleppstad.

– Det er en helt annet type som er kommet de siste dagene og det er ikke tvil om at det er en god del skrei, sier Johannessen til avisen.

Skipper Robin Hansen på den knapt 15 meter lange snurrevadbåten «Ida-Beate» var også strålende fornøyd.

– Vi har gjort tre hal og har 4500 kilo torsk, sløyd vekt, og det går det ikke an å klage på. Den som gjør det er for godt vant, sier skipper Robin Hansen på snurrevadbåten «Ida-Beate» til samme avis.

Opprettet 13.02.2018 08:15. Sist oppdatert 13.02.2018 08:15

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS