×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Skreisesongen: Dommen i markedet er klar

Norges viktigste sesongfiske og det tradisjonsrike skreifisket er over for denne gang, 30.april var siste dato det var lov å pakke kvalitetsmerket Skrei. 

– En kvalitetsmerket Skrei Kvalitetsmerket Skrei skal være av topp kvalitet. Den skal være blank i skinnet, hvit i fiskekjøttet og har garantert holdbarhet på 12 dager, skriver Råfisklaget. Foto: Arne Magne Andersen, Råfisklaget

Mange fiskere og produsenter var tidlig ute med bekymringsmeldinger i forkant av årets sesong grunnet den globale koronapandemien og økte kvoter. Samtidig har Skreipatruljen vært hindret fra å gjennomføre kontroller som normalt både på fiskebruk og internasjonale terminaler grunnet strenge koronarestriksjoner.

God kvalitet denne sesongen
Da har det vært desto viktigere å følge tett med på tilbakemeldinger fra markedene, melder Råfisklaget i ei pressemelding.
– Mitt klare inntrykk er at skreien i det tyske markedet har vært av god kvalitet denne sesongen. Det har vært mye stor skrei som gir tykke og fine loins, sier Norges sjømatråds utsending til Tyskland, Kristin Pettersen.
Tyskland, sammen med Spania og Frankrike er de viktigste markedene for kvalitetsmerket Skrei. Også sjømatutsending Bjørn-Erik Stabell i Spania, det største markedet for kvalitetsmerket Skrei, bekrefter tilbakemeldingen fra Tyskland.
– Kvaliteten på skreien solgt til Spania har i år vært særdeles god. Fisken har vært utrolig fersk og fin, og tilbakemeldingene fra importørene og de spanske dagligvarekjedene har vært svært positive, sier han.

Et annerledes år for Skrei-patruljen
Det er lagt ned mye arbeid fra fiskerne, produsentene, Råfisklagets Skrei-patrulje og Norges sjømatråd for å oppnå den høye standarden – og statusen for kvalitetsmerket Skrei. I et normalår er Skrei-patruljen på farten gjennom hele sesongen for å sikre at skreien følger de strenge kravene til det eksklusive merket. Dette har vært vanskelig i år, men det er tydelig at et mangeårig arbeid i verdikjeden for å sikre god kvalitet har hatt effekt.
– Det er gledelig å høre at fiskere, fiskekjøpere, transportører, terminalansatte og kunder i markedet også i utfordrende tider gjør sitt ytterste for å sikre god kvalitet til sluttkunden, selv om Skreipatruljen i år har vært forhindret fra å utføre kontroller som normalt, sier kontrollsjef Charles Ingebrigtsen.

bjorn_frode_rantala_eriksen_bilde_norges_råfisklag

Kontrollør Bjørn Frode Rantala Eriksen kontrollerer at skreien som er pakket overholder de strenge kravene i kvalitetsstandarden.

Endrede konsummønster
De største skreimarkedene i Europa har hatt utfordrende smittesituasjoner som følge av pandemien, og dermed restriksjoner som har ført til stengte restauranter og hoteller.
– Kundene har måttet endre konsummønster til dagligvarehandelen, og tross sterkt fokus på salgsdrivende kampanjer har skreien opplevd en svak nedgang både i volum og verdi sammenlignet med årets fire første måneder i 2020., sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.
I likhet med mange andre europeiske land har Frankrike opplevd at hotell- og restaurantsegmentet har vært stengt siden i fjor høst.
– Her har restaurantene vært stengt siden oktober, så dagligvarehandelen har vært skreiens eneste salgskanal. Siden ferskvarediskene stengte ned i midten av mars i fjor, er det svært vanskelig å sammenligne med sesongen i fjor. Jeg har likevel opplevd at skreien både har fått god synlighet og hatt topp kvalitet i år, sier Norges sjømatråds utsending til Frankrike, Trine Horne.

Svak nedgang i mengde – økning i pris
Totalt ble det eksportert 4.690 tonn kvalitetsmerket Skrei i årets fire første måneder, en svak nedgang sammenlignet med 2020. Verdien på denne eksporten var 200 millioner, som er en verdinedgang på 23 prosent mot fjoråret.
På den andre siden har prisen for kvalitetsmerket Skrei aldri vært høyere. I snitt var eksportprisen for et kilo kvalitetsmerket Skrei 25 prosent høyere enn fersk torsk i samme periode.
– Selv om tallene viser en svak nedgang i eksporten av kvalitetsmerket Skrei i år, har vi troen på at en gjenåpning av samfunnet både nasjonalt og internasjonalt vil føre til oppgang og sterk etterspørsel i årene som kommer, sier kontrollsjef Ingebrigtsen.

På forsiden nå