Kyst og Fjord

Skrytes opp i skyene

Storfornøyd etter årets første kontroll.

Årets skrei har så langt så god kvalitet at Skreipatruljens folk er nesten rørt etter kontrollen.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Skreipatruljen har nettopp gjennomført årets første store kontroll av kvalitetsmerket Skrei ved omlastingsterminaler i Norge og Europa, og er imponert over kvaliteten.

- Vi ser at både fiskerne og produsentene har gjort en kjempeinnsats med å ta vare på fisken, sier skreipatruljens Lillian Hansen i en rapport som Norges Råfisklag nylig presenterte.

Hun og kollega Jan Erik Jensen har hatt en travel start på sesongen, og de har på den første patruljerunden sjekket 52 partier kvalitetsmerket Skrei fra 29 ulike produsenter. Begge er veldig fornøyde med kvaliteten og forteller at de nesten ikke har sett fisk med røde finner, røde nakker, for høy temperatur eller for lite is:

- Skreien som var bra var helt fantastisk og vi sto nesten med stjerner i øynene når vi åpnet eskene, sier Hansen.

Hun forteller at patruljen også fant noen få avvik med fisk utenfor standarden og et par esker der fisken ikke hadde blitt nedkjølt før pakking. Dermed hadde all isen smeltet, og førte ironisk nok nesten til et uhell:

- Det var rett før at en av oss fikk seg en real «kald-dusj» når en eske ble tatt ned fra toppen av en pall, forteller Lillian lattermildt, men det gikk fint!

Tilbakemeldinger om avvik er gjort og nødvendige tiltak er iverksatt.

Patruljen sender skryt til fiskerne, produsentene og pakkerne for den formidable jobben som er lagt ned i alle ledd for å ta vare på kvaliteten:

- Standarden er høy og kravene store for at en skrei skal kunne oppnå kvalitetsmerket. Det viser helt klart at hvis man gjør alt rett med røkting av bruk, bløgging, utblødning, ubrutt kjølekjede, varsom håndtering på sjø og land, sløying, pakking og ising, så spiller fangstmetode liten rolle og sluttresultatet blir helt fantastisk, sier Hansen.

Opprettet 31.01.2019 09:06. Sist oppdatert 31.01.2019 14:40

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS