×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Skyter raketter fra Andøya

I perioden 4. til 19. desember blir det skutt opp i alt fire raketter fra Andøya og Ny Ålesund som kan påvirke fiskerne.

Dette området ber Andøya rakettskytefelt om at andre brukere av havet holder seg unna 4. til 19. desember. Foto: Andøya space center

Andøya Space Center informerer om etablering av fareområder nord for Oksebåsen i forbindelse med oppskyting av to vitenskapelige raketter fra Andøya. Samtidig vil det bli gjennomført oppskyting av to vitenskapelige raketter fra Ny-Ålesund (Svalbard).

Oppskytingene vil skje i perioden 4-19 desember, mellom klokken 08-13 lokal tid.

Fareområdene er definert med følgende koordinater (DDMM.MM):

Fareområde  Andøya: 

  1. 6917.60N-01601.00E
  2. 6924.00N-01551.00E
  3. 6950.00N-01546.00E
  4. 6950.00N-01610.00E
  5. 6924.00N-01610.00E

Kart

Fareområde Bjørnøya-vest :

Sirkel med senter i posisjon 7410.00N – 01550.00E, med en radius på 30 NM

Kart

Fareområde Svalbard-vest:

Sirkel med senter i 7725.00N-00900.00E med en radius på 30 NM

Kart

Fareområde Smutthavet: 

Sirkel med senter i 7300.00N-00300.00E med en radius på 120 NM

Kart

Andøya Space Center anmoder maritim trafikk om å være oppmerksom på de annonserte fareområdene, og være behjelpelig med å holde området ledig i den korte perioden som er nødvendig for oppskytningen

På forsiden nå