×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Slår alarm om hysa

Noe er galt med hysebestanden. Nå slår Fiskarlaget Nord alarm.

Hysealarm: Tilgjengeligheten for kystflåten har vært dårlig over flere år, påpeker Fiskarlaget Nord. Foto: Dag Erlandsen

- Oppfatningen er at den utviklingen som registreres i fisket etter hyse gir grunnlag for bekymring med hensyn til bestandens tilstand. For kystflåten har tilgjengeligheten vært dårlig over flere år, som gjenspeiler seg i at det fiskes forholdsvis lite hyse kystnært. Erfaringsmessig gir dette grunn til å stille spørsmål rundt hysebestanden, skriver organisasjonen.

- Styret i Fiskarlaget Nord mener det må settes inn nødvendige ressurser for å kartlegge hysebestanden særlig, slik at det kan gis betryggende svar på hva den utvikling vi ser skyldes. Det vil være svært uheldig dersom det viser seg at den utvikling i fisket som nå registreres er en konsekvens av at bestanden er overestimert.

- Det bes om at Norges Fiskarlag følger opp saken. Det anmodes om at bekymringen for hysebestanden kommer til uttrykk i reguleringsmøtet 7. juni.

På forsiden nå