×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Slapp ut lusegift nær rekefelt

Fiskeridirektoratet har hatt 22 tilsyn med internkontrollsystem for bruk av legemiddel hos oppdrettere.

Sju tilfeller der oppdrettsselskaper dumpet vann med lusegift i reke- eller gytefelt, har blitt avdekket av Fiskeridirektoratets inspeksjoner i fjor. Foto: Illustrasjonsfoto

Det ble avdekket 70 avvik og 23 forbedringspunkt. Sju av tilfellene var brudd på forbudet mot å slippe ut lusemiddel i nærheten av rekefelt og gytefelt, melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Fiskeridirektoratet gjennomførte i 2020 en tilsynskampanje med mål om å undersøke om virksomhetene gjennom sine internkontrollsystem sikrer miljømessig forsvarlig bruk av legemiddel.

– Tilsynskampanjen avdekte samlet sett et relativt stort antall avvik, noe som viser at det var viktig å sette miljøpåvirkning fra legemiddel som et prioritert område for tilsyn i 2020, sier Magnus Torvik, seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet.

De 22 tilsynene i legemiddelkampanjen ga totalt 70 avvik og 23 forbedringspunkt.

– Resultatene fra tilsynskampanjen viser at virksomhetene utøver internkontroll i arbeidet med å kartlegge og redusere de negative miljøeffektene fra utslipp av legemiddel. Det er positivt. Likevel er det stor variasjon i vurderingene som ligger til grunn, både i innhold og kvalitet, noe som viser at ikke alle selskap har hatt like mye fokus på at legemidler kan ha negative konsekvenser for miljøet, sier Torvik.

Fiskeridirektoratet avdekte sju tilfelle med klare brudd på forbudet mot å slippe ut legemiddel nærmere enn 500 meter fra rekefelt og gytefelt ifølge akvakulturforskriftens paragraf 15b.

– Eksempelvis resulterte utilstrekkelig forarbeid til at oppdrettsselskap ikke var klar over rekefelt eller gytefelt og derfor behandlet fisken i helpresenning i stedet for brønnbåt, og i andre tilfeller at brønnbåter tømte badebehandlingsvann uten å være klar over rekefelt eller gytefelt, sier Torvik.

Manglende kunnskap

Med tjue avvik og sju forbedringspunkter, skilte funnene knyttet til akvakulturdriftsforskrifta § 15 andre ledd seg klart ut i tilsynskampanjen. Denne paragrafen ga helt konkrete regler for vurderingene virksomhetene må gjøre ved bruk av legemiddel mot lakselus.

– Fiskeridirektoratet har gjennom tilsynene formidlet ut våre forventninger til næringen når det gjelder bruk og utslepp av legemiddel. Virksomhetene som har hatt tilsyn, har på sin side gjennomført forbedringer som skal sørge for at regelverket blir etterlevd, og vi vurderer at tilsynene har fungert etter hensikten og hatt god effekt, sier Torvik.

I de fleste tilfellene hvor akvakulturvirksomhetene bryter regelverket som gjelder utslipp av og miljøpåvirkning fra legemiddel, skjer det på grunn av for lite kunnskap om miljøet ved oppdrettsanlegget.

Ikke alle virksomhetene kjente til at Fiskeridirektoratet har et kart for å planlegge bruken av legemiddel i tråd med regelverket.

Fiskeridirektoratets har også to publikasjoner om rettledning i regelverket. Disse publikasjonene utdyper kravene i regelverket og signaliserer hva som minimum er forventet i virksomhetenes risikovurderinger.

For å kunne bruke legemiddel til å behandle fisken mot lakselus, er det krav til å vurdere de lokale forholdene og finne tiltak for å redusere negative konsekvenser for miljøet.

– Disse kravene var i noen tilfelle ikke kjente for selskapene. Andre argumenterte med at de hadde hovedfokus på fiskevelferd. Derfor hadde de jobbet mindre med å vurdere hvordan ulike legemidler påvirker miljøet, sier Magnus Torvik.

På forsiden nå