Kyst og Fjord

Slipper ut 41 prosent av fanget fisk

Turistfiskebedrifter har i 2018 for første gang rapportert gjestenes fangster. På tampen av sesongen viser rapporteringsoversikten at av vel 2,2 millioner fanget fisk er hele 41 prosent sluppet ut igjen.

Fisketurister slipper ut mye fisk igjen.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

En utslippsprosent på 41 prosent kan virke høyt, men forsker Keno Ferter ved Havforskningsinstituttet syns ikke dette tallet er overraskende. Tvert imot mener han utslippsprosenten er noe lavere enn forventet.

- Tidligere studier om catch-and-release innen fritidsfiske antyder en utslippsprosent på mer enn 40 prosent for mange arter. Å slippe ut fisk er en del av fiskingen for fritidsfiskere – enten de er nordmenn eller turister.

Minstemål

Forskeren mener hovedårsaken til at så mange fisk blir sluppet ut igjen er minstemålsreguleringen eller at fiskerne selv synes at fiskene er for små. Flere fiskearter har et minstemål, det vil si at fisk under minstemålet skal slippes ut igjen når den er levedyktig. Det gjelder blant annet torsk og kveite, som er blant de rapporteringspliktige artene.

- Det er et godt tegn at fiskere følger reglene og slipper ut fisk som er under minstemålet. For eksempel er minstemålet for torsk 44 cm i Nord-Norge, og noen mener det minstemålet er for lavt, sier Ferter ved Havforskningsinstituttet.

Høy overlevelse

Tidligere studier på torsk og kveite viser også at hvis ikke fisken er skadet, vil en høy andel av fisken som slippes ut overleve.

- Men flere utslippsstudier er viktig for å se nærmere på overlevelse og ikke-dødelige effekter for hver enkelt art, avslutter Ferter.

Noen nøkkeltall fra rapporten per 9. oktober

Fisketurer: 108 000

- Antall fisk beholdt: 1 316 204

- Antall fisk sluppet ut: 918 475

- Utslipp: 41,1 %

Tallene gjelder torsk, sei, kveite, steinbit og uer, som er de rapporteringspliktige artene.

Opprettet 09.10.2018 15:16. Sist oppdatert 10.10.2018 07:27

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS