×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Sløyelinje havnet i retten, begge parter anker dommen

Lerøy har møtt Myre Sveis- og Mek. Verksted i retten etter problemer med en sløyelinje.

Lerøys anlegg i Berlevåg før utbyggingen.  Foto: Lerøy

Saken går tilbake til 2018, da Lerøy bestilte utstyr fra Myre Sveis- og Mek. Verksted for 9,2 millioner kroner til mottaket i Berlevåg. Lerøy hadde innvendinger på kvaliteten og holdt tilbake betaling, med krav om utbedringer.

Det førte til søksmål fra Myre Sveis- og Mek. Verksted, mens Lerøy saksøkte leverandøren for manglende utført leveranse og tap av produksjon.

Av Bladet Vesterålens omtale av dommen fremgår det at Myre Sveis- og Mek. Verksted krevde å få utbetalt restregninga på 1,15 million kroner pluss forsinkelsesrenter, mens Lerøy på sin side ville ha dekket et tap på 1,45 millioner kroner for produksjonstapet de ble påført.

Østre Finnmark Tingrett kom frem til at begge partene må betale: Lerøy er dømt til å betale 564.000 kroner av kravet fra Myre Sveis- og Mek. Verksted, mens Myre-firmaet må betale 650.000 kroner for å dekke deler av Lerøys produksjonstap.

Myre Sveis- og Mek. Verksted er imidlertid dømt til å betale motpartens saksomkostninger på 462.542 kroner.

– Ingen av partene har vunnet saken fullt ut, men Lerøy har vunnet saken i det vesentligste, fremgår det av dommen.

Begge parter har anket dommen, ifølge Bladet Vesterålen.

På forsiden nå