×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Søker tettere samarbeid

Torskeklyngene i nord ønsker et tettere samarbeid. Arena Torsk og Arena Fish 365 møttes nylig i Båtsfjord for å se hvordan man kan komme nærmere hverandre.

Maiiken Johnsen og Arena Torsk sonderer nå terrenget om et nærmere samarbeid med Arena Fish 365 som har sitt utspring i Båtsfjord.

Arena Torsk var sist uke på besøk i Båtsfjord hos Arena Fish 365 å bli bedre kjent og for å diskutere hvordan klyngene kan samarbeide nærmere fremover, skriver Arena Torsk i en pressemelding.

Bli kjent runde
Etter det som de beskriver som et godt møte brukte de en hel dag med diverse bedriftsbesøk i Båtsfjord. Ekskursjonen startet med bedriftsbesøk hos Båtsfjordbruket, som har bygget om fabrikken og oppgradert med mye nytt utstyr blant annet vannkutter fra Valka. Deretter gikk turen til klyngemedlem Liholmen som er etablert på den gamle sildoljefabrikken og drives av Alsvågværingen Roald E. Knudsen. Her er selskapet i gang med å bygge fabrikk for biogass der de skal hente ut gass fra matavfall i regionen, møkker fra landbruksindustrien, K2 fra fiskeindustrien for å lage metangass som skal brukes i fjernvarmeanlegg. Fjernvarmeanlegget skal blant annet brukes til ensilasjeproduksjon. Biproduktet av avfallet blir gjødsel til landbruksindustrien - Sirkulærøkonomi i praksis.

Rett utfor Liholmen ligger merdene til Båtsfjordbruket med om lag 1000 tonn torsk, mens man lengre inn i fjorden fikk ta Lerøy sitt levendelagringsanlegg med om lag 800 tonn torsk, i øyensyn.

Beslutningstakere
Besøket ble avsluttet med lunsj med ordføreren Ronald Wærnes som har lang fartstid i næringa, både fra Salmar, Lyngen Reker, Nils H. Nilsen og Sjømatrådet.

Fra Arena Torsk deltok Maiken Johnsen, Geir Johnsen og Ove Johansen i møtet med sine kolleger i Båtsfjord som består av styreleder Ørjan Nergård fra Lerøy, Frank Kristiansen fra Båtsfjordbruket/Insula og klyngeleder Ronny Isaksen.

På forsiden nå