Kyst og Fjord

Solgte kvota, videre i åpen gruppe

- Jeg kan ikke melde meg ut av verden, og må forholde meg til det som gjelder. Yngve Larsen, kjent motstander av omsettelige kvoter, har solgt kvota og går nå inn i åpen gruppe.

Yngve Larsen hr gjort det han er mest imot. Nemlig omsatt kvota. Nå fortsetter han i åpen gruppe.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Kyst og Fjord meldte for en måneds tid siden at han jobbet med å selge kvoten sin. Nå er salget unnagjort, skriver Andøyposten.

Han framholder overfor avisa at han kom til et punkt med båten der han enten måtte bytte ut den han har, eller restaurere. Dermed tok det enkleste valget, nemlig å kvitte seg med 8-9 meters kvoten - som normalt går for mellom 2,8 og tre millioner kroner, og bruke deler av pengene til motorskifte på sjarken.

- Prisen er helt syk
Hvor mye Larsen klarte å cashe inn vil han imidlertid opplyse annet enn:

- Prisen er helt syk, og det nivået den ligger på, gjør at unge ikke har sjanse til å komme seg inn i fiskeriene, sier han til Andøyposten.

Selv har han gjort opp en status for framtiden, og konkluderer med at han vil klare seg i åpen gruppe fram til han får fiskarpensjon.

Investerer i framtiden
Pengene fra kvotesalget har han investert i framtiden, og vil satse videre med båten han har. Men da innenfor åpen gruppe. 
- Jeg har foreløpig valgt den trygge veien. Med salget har jeg investert for framtida. Samtidig som jeg nå har såpass egenkapital at jeg kan hive meg i en budrunde for større båt hvis sjansen skulle by seg, sier Larsen.

Samtidig mener han den nye situasjonen vil gi handlingsrom for å fiske når det passer, og samtidig gjøre andre ting. Larsen presiserer  at han uansett aldri har hatt noen ambisjoner om store båter og kvoter. 

Opprettet 27.11.2018 09:54. Sist oppdatert 28.11.2018 15:22

Kommenter via Facebook

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS