Kyst og Fjord

Spenning i Tromvik

Tirsdag 12. desember blir viktig for Tromvik-samfunnet på Tromsø kommunes ytterside. Den elendige veiforbindelsen truer kommende sesong for fiskebruket.

For noen dager siden kjørte den første traileren denne vinteren i grøfta på den utsatte fylkesvei 57 til Tromvik.

Foto: Privat
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Før helga ble det kjent at transportører kan komme til å nekte og kjøre fylkesvei 57 på yttersida av Kvaløya.

Årsaken er rasfare og en dårlig veistandard som allerede har ført til besvær for trailere som har hentet fisk på stedet.

- Omsetningen til Lerøy Norway Seafoods i Tromvik har økt kollossalt de siste årene. Vi krever ingen autostrada, men det må gjøres utbedringer, sier sekretær Peter Utnes i Tromvik Utviklingslag til Kyst og Fjord.

Han mener at utbedringer vil betale seg fort tilbake.

- Det er et paradoks når sjømatnæringen går så godt som nå, at det er en vei som skal være hinderet. Vi snakker tross alt om den næringen som skal ta oss videre etter at olje-epoken er over, sier han videre.

Tirsdag skal Troms fylkesting vedta budsjettet for neste år. Tromvik-folket håper at de skal bli hørt i denne saken. Dersom transportørene nekter å kjøre på denne fylkesveien i vinter, vil sannsynligvis fiskebruket bli stengt. Hva det får å si for lokalbefolkningen og for de ti-talls fiskerne som de siste årene har levert på bruket, kan antakelig de fleste se for seg.

- Dette handler selvsagt ikke bare om næringslivet, men også om sikkerheten til de som bor i Tromvik, sier Peter Utnes til Kyst og Fjord.

Opprettet 09.12.2017 16:23. Sist oppdatert 11.12.2017 08:27

Kommenter via Facebook

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS