Kyst og Fjord

Spenning i Tromvik

Tirsdag 12. desember blir viktig for Tromvik-samfunnet på Tromsø kommunes ytterside. Den elendige veiforbindelsen truer kommende sesong for fiskebruket.

For noen dager siden kjørte den første traileren denne vinteren i grøfta på den utsatte fylkesvei 57 til Tromvik.

Foto: Privat
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Før helga ble det kjent at transportører kan komme til å nekte og kjøre fylkesvei 57 på yttersida av Kvaløya.

Årsaken er rasfare og en dårlig veistandard som allerede har ført til besvær for trailere som har hentet fisk på stedet.

- Omsetningen til Lerøy Norway Seafoods i Tromvik har økt kollossalt de siste årene. Vi krever ingen autostrada, men det må gjøres utbedringer, sier sekretær Peter Utnes i Tromvik Utviklingslag til Kyst og Fjord.

Han mener at utbedringer vil betale seg fort tilbake.

- Det er et paradoks når sjømatnæringen går så godt som nå, at det er en vei som skal være hinderet. Vi snakker tross alt om den næringen som skal ta oss videre etter at olje-epoken er over, sier han videre.

Tirsdag skal Troms fylkesting vedta budsjettet for neste år. Tromvik-folket håper at de skal bli hørt i denne saken. Dersom transportørene nekter å kjøre på denne fylkesveien i vinter, vil sannsynligvis fiskebruket bli stengt. Hva det får å si for lokalbefolkningen og for de ti-talls fiskerne som de siste årene har levert på bruket, kan antakelig de fleste se for seg.

- Dette handler selvsagt ikke bare om næringslivet, men også om sikkerheten til de som bor i Tromvik, sier Peter Utnes til Kyst og Fjord.

Opprettet 09.12.2017 16:23. Sist oppdatert 11.12.2017 08:27

Kommenter via Facebook

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

PDF-avis

Levert av Open Concept AS