Kyst og Fjord

Stabilt for klippfisk, ned for salt

Klippfisk og saltfisk opplever også at prisoppgang sørger for verdivekst selv om ikke volumene øker.

Klippfiskeksporten står som en klippe i januar.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det ble eksportert 9 400 tonn klippfisk til en verdi av 416 millioner kroner. Volumet og verdi er uendret fra januar i fjor. Brasil, Portugal og Den Dominikanske Republikk var våre viktigste markeder i januar, melder Sjømatrådet i sin statistikk for januar.

- Vi ser samme utvikling som i 2018. Det er klippfisk av torsk som holder verdien opp gjennom en fortsatt god prisvekst. Det er 13 prosent høyere pris enn på samme tid i fjor, og noe lavere volumer. Samtidig fortsetter prisfallet på sei, mens volumene øker akkurat nok til å holde verdien stabil. Lavere kvoter på både torsk og sei i år tilsier at prisveksten på torsk skal fortsette, og forhåpentligvis vil vi se en bedring i prisen på sei. Samtidig vil valutautvikling også ha betydning, sier sjømatanalytiker Ingrid K. Pettersen.

For saltfisken har volumet falt, men også her berges totalverdien av høyere pris. I januar ble det eksportert 828 tonn saltfisk til en verdi av 40 millioner kroner. Volumet falt med 197 tonn eller 19 prosent mens verdien falt med 6 millioner kroner eller 14 prosent mot januar i fjor. Portugal, Italia og Hellas var våre viktigste markeder i januar.

- Saltfisk av torsk har gått ned i volum, mens prisutviklingen har samme retning som i 2018. Prisen er 15 prosent høyere enn i januar i 2018, sier sjømatanalytiker Ingrid K. Pettersen.

Opprettet 05.02.2019 07:44. Sist oppdatert 05.02.2019 07:44

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS