×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Stabilt for klippfisk, ned for salt

Klippfisk og saltfisk opplever også at prisoppgang sørger for verdivekst selv om ikke volumene øker.

Klippfiskeksporten står som en klippe i januar.

Det ble eksportert 9 400 tonn klippfisk til en verdi av 416 millioner kroner. Volumet og verdi er uendret fra januar i fjor. Brasil, Portugal og Den Dominikanske Republikk var våre viktigste markeder i januar, melder Sjømatrådet i sin statistikk for januar.

- Vi ser samme utvikling som i 2018. Det er klippfisk av torsk som holder verdien opp gjennom en fortsatt god prisvekst. Det er 13 prosent høyere pris enn på samme tid i fjor, og noe lavere volumer. Samtidig fortsetter prisfallet på sei, mens volumene øker akkurat nok til å holde verdien stabil. Lavere kvoter på både torsk og sei i år tilsier at prisveksten på torsk skal fortsette, og forhåpentligvis vil vi se en bedring i prisen på sei. Samtidig vil valutautvikling også ha betydning, sier sjømatanalytiker Ingrid K. Pettersen.

For saltfisken har volumet falt, men også her berges totalverdien av høyere pris. I januar ble det eksportert 828 tonn saltfisk til en verdi av 40 millioner kroner. Volumet falt med 197 tonn eller 19 prosent mens verdien falt med 6 millioner kroner eller 14 prosent mot januar i fjor. Portugal, Italia og Hellas var våre viktigste markeder i januar.

- Saltfisk av torsk har gått ned i volum, mens prisutviklingen har samme retning som i 2018. Prisen er 15 prosent høyere enn i januar i 2018, sier sjømatanalytiker Ingrid K. Pettersen.

På forsiden nå