×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Stadig mer torsk eksporteres frossen

Mens eksporten av fersk torsk ved utgangen av november 20 lå prosent bak fjoråret, hadde eksporten av frossen torsk økt med 13 prosent.

Dreiningen fra fersk til frossen eksport vises godt i Sjømatrådets tall per november.  Foto: Erik Jenssen

Hittil i år har Norge eksportert 49 300 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 2,2 milliarder kroner. Det er en volumnedgang 20 prosent og en verdinedgang på 4 prosent eller 87 millioner kroner fra samme periode i fjor, melder Sjømatrådet.

Norge eksporterte i samme periode 65 200 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 2,8 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 2 prosent, mens verdien økte med 15 prosent eller 354 millioner kroner fra samme periode i fjor, ifølge Sjømatrådet.

Kina og Storbritannia var de største markedene for frysetorsken i november.

- Fryst torsk, både hel og filet, har hatt verdivekst så langt i år. For filet er det drevet av økte priser, ettersom volumene har falt. Fryst hel har både hatt en pris- og volumøkning. Det er Storbritannia som har tatt størstedelen av volumveksten for fryst hel på grunn av både lagerbygging og økt etterspørsel blant konsumentene, sier Ingrid K. Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd. 

På forsiden nå