Kyst og Fjord

Start som i fjor

Starten på 2018 er nokså lik starten på fjoråret, hvis vi ser på hvilke verdier som har blitt brakt på land av norske fiskere.

Det ble landet 905 tonn fersk torsk i årets første uke.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Råfisklagets omsetning i uke 1 ble 127,2 mill kroner, satt sammen av 123,4 mill kroner etter landinger fra norske båter og 3,8 mill kroner fra utenlandske, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

I første uke i fjor var tallet fra norske fiskere 122,9 millioner kroner. Uke 1 i fjor ga likevel en total på 140,5 mill kroner, med flere utenlandske landinger.

Omsetningen for norske båter bestod denne gangen av ⅔ fryst råstoff og ⅓ fersk, henholdsvis 85,1 mill kroner fryste leveranser og 38,2 mill kroner fersk. Når det gjelder omsetningen for utenlandske båter i første uke i år, var det landinger fra en russisk frysebåt med totalt 330 tonn torsk og 240 tonn hyse.

I omsetningen av ferskt råstoff, ble kvantumet torsk denne gang 910 tonn til verdi 15,9 mill kroner. Videre var det 1.360 tonn sei til verdi 10,3 mill kroner, 36,5 tonn kongekrabbe med en verdi på 5,9 mill kroner og 175 tonn hyse/1,8 mill kroner som var de artene med størst omsetning i årets første uke.

Av den ferske torsken, som sagt totalt 905 tonn, var 240 tonn tatt på trål.

Halvparten på garn og line

Fra kystflåten var det leveranser av totalt 670 tonn torsk, fordelt med 380 tonn tatt på garn, 160 tonn tatt på line/autoline, 100 tonn på snurrevad og 30 tonn på juksa.

Det meste av torsken fra kystflåten, nærmere bestemt 310 tonn var levert i Troms, hvorav 290 tonn på garn.

Videre var 50 tonn av garntorsken levert i Vest-Finnmark og 35 tonn i Vesterålen.

Av vel 100 tonn torsk tatt på line var vel 70 tonn levert i Øst-Finnmark, for autolinetorsken var 41 av totalt 55 tonn levert i Vest-Finnmark, og til slutt for snurrevadtorsken på 95 tonn var vel 60 tonn levert i Lofoten.

Den geografiske fordelingen av torskekvantumet på totalt 905 tonn var 280 tonn levert Øst-Finnmark, 160 tonn i Vest-Finnmark, 310 tonn i Troms, 60 tonn i Vesterålen og 80 tonn i Lofoten/Salten.

Mest garnsei

Når det gjelder den ferske seien, totalt 1.360 tonn, var 900 tonn tatt på garn, 390 tonn på snurrevad og 60 tonn på juksa. Garnseien var fordelt med 370 tonn levert i Troms, 270 tonn i Vesterålen og 150 tonn i Vest-Finnmark.

Av snurrevadseien var 115 tonn levert i Vesterålen, 110 tonn Vest-Finnmark, 90 tonn i ØstFinnmark og 70 tonn i Troms.

Juksafisket var mer spredt fra Troms til Helgeland.

Kvantumet kongekrabbe kom i første uke opp i 36,5 tonn, herav var 30 tonn lytefri hannkrabbe fra det regulerte fisket. 50 båter deltok i det regulerte fisket.

Den ferske hysa, totalt 180 tonn, var i hovedsak tatt på line/autoline med 130 tonn, og 70 tonn av totalen var levert i Øst-Finnmark.

Opprettet 10.01.2018 07:29. Sist oppdatert 10.01.2018 07:29

Kommenter via Facebook

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

Knappe 7000 tonn torsk For Nordsjøen og Skagerrak er det fastsatt en norsk kvote på 6 955 tonn i neste år reguleringer.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

Bjørkavåg blir sittende Konsernsjef for Fiskeribladet, Gunnar Bjørkavåg, blir sittende, tross uheldige uttalelser.

Ingen sabotasje likevel Det var ingen sabotasjeaksjon mot Grieg Seafood i Repvåg. Det var to knuste lyspærer.

I gang med kveitegjenfangst Gjenfangst av 50 000 rømte kveiter er igangsatt på Bømlo. 100 er tatt så langt.

Nye priser på kveita Minsteprisene på kveite økes fra og med mandag 6. november.

Stengte felt i Troms Fiskeridirektøren stenger områdene på Grunnspildra, Reinfjorden og Ytre Kvænangen i Troms for fiske etter reke med trål.

Fem leppefisk-møter I løpet av november vil det bli kjørt fem evalueringsmøter om leppefisk.

Økte maksimalkvoter Fiskeridirektoratet har økt maksimalkvote for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerrak.

Fritt fiske etter sei Fra og med 1. november var det fritt fiske for trålere som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak.

Nye priser til mel og olje Nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse øker fra og med kommende mandag.

Etterforskes etter forlis – Sank da jeg skulle slepe den til ei fjære, sa fisker Johnny Ingebrigtsen til ifinnmark.no.

Setter ny rekord Denne uken åpner en ny produksjonslinje ved BioMars fabrikk på Karmøy.

Berget av vanntett mobil Mannen som forliste i Moskenes kommune sent søndag, kan takke sin vanntette mobiltelefon for at han ble plukket opp såvidt raskt.

Sjømatrådet ruller ut Sjømatrådet ruller i disse dager ut et nytt globalt markedsføringskonsept.

Sei for åtte mill Seien levert fersk utgjorde 1.190 tonn i kvantum og 8,2 mill kroner i verdi.

Tillater lys Fiskeridirektøren med melding.

Mindre torsk i NAFO Det blir 20 prosent mindre Newfoundland-torsk å fiske på neste år.

Åpnes for trål Åpning av et område på Leirdjupet, innenfor Fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS