Kyst og Fjord

Stenger Gavlfjorden

Fiskeridirektoratet stenger Gavlfjorden i Vesterålen for ringnotflåten, etter gårsdagens sildefangst.

I går oppdaget «Ketlin» NVG-sild rett utafor stuedøra. I dag er Gavlfjorden stengt.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Her er meldinga om Galvfjorden, som skjærer seg inn mellom Andøy og Øksnes:

Stenging av et område på Gavlfjorden i Nordland for direktefiske etter NVG sild med snurpenot  

 

Fiskeridirektoratet ber om at følgende melding blir lest opp i radioen i dag 10. november 2017:

 

«Fiskeridirektoratet region Nord stenger med øyeblikkelig virkning et område på

Gavlfjorden i Nordland for direktefiske etter NVG-sild med snurpenot.

 

Etter dette er forbudt med direktefiske etter NVG-sild med snurpenot i et område på

Gavlfjorden i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner.

 

1.         Nord 68 grader 57,3 minutter. Øst 015 grader 18,0 minutter.

2.         Nord 69 grader 01,0 minutter. Øst 015 grader 09,0 minutter.

3.         Nord 69 grader 08,0 minutter. Øst 015 grader 10,0 minutter.

4.         Nord 69 grader 07,4 minutter. Øst 015 grader 34,5 minutter.

5.         Nord 68 grader 58,7 minutter. Øst 015 grader 25,6 minutter.

Herfra videre til posisjon 1.

 

Fartøy som setter fangst i lås kan fortsette NVG-sildefisket i området».

Årsaken oppgis å være for høy innblanding av torsk. To kast ga en bifangst på til sammen 10 250 kilo torsk.

Opprettet 10.11.2017 11:47. Sist oppdatert 10.11.2017 12:00

Kommenter via Facebook

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS