Kyst og Fjord

Stenger Gavlfjorden

Fiskeridirektoratet stenger Gavlfjorden i Vesterålen for ringnotflåten, etter gårsdagens sildefangst.

I går oppdaget «Ketlin» NVG-sild rett utafor stuedøra. I dag er Gavlfjorden stengt.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Her er meldinga om Galvfjorden, som skjærer seg inn mellom Andøy og Øksnes:

Stenging av et område på Gavlfjorden i Nordland for direktefiske etter NVG sild med snurpenot  

 

Fiskeridirektoratet ber om at følgende melding blir lest opp i radioen i dag 10. november 2017:

 

«Fiskeridirektoratet region Nord stenger med øyeblikkelig virkning et område på

Gavlfjorden i Nordland for direktefiske etter NVG-sild med snurpenot.

 

Etter dette er forbudt med direktefiske etter NVG-sild med snurpenot i et område på

Gavlfjorden i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner.

 

1.         Nord 68 grader 57,3 minutter. Øst 015 grader 18,0 minutter.

2.         Nord 69 grader 01,0 minutter. Øst 015 grader 09,0 minutter.

3.         Nord 69 grader 08,0 minutter. Øst 015 grader 10,0 minutter.

4.         Nord 69 grader 07,4 minutter. Øst 015 grader 34,5 minutter.

5.         Nord 68 grader 58,7 minutter. Øst 015 grader 25,6 minutter.

Herfra videre til posisjon 1.

 

Fartøy som setter fangst i lås kan fortsette NVG-sildefisket i området».

Årsaken oppgis å være for høy innblanding av torsk. To kast ga en bifangst på til sammen 10 250 kilo torsk.

Opprettet 10.11.2017 11:47. Sist oppdatert 10.11.2017 12:00

Kommenter via Facebook

Bjørkavåg blir sittende Konsernsjef for Fiskeribladet, Gunnar Bjørkavåg, blir sittende, tross uheldige uttalelser.

Ingen sabotasje likevel Det var ingen sabotasjeaksjon mot Grieg Seafood i Repvåg. Det var to knuste lyspærer.

I gang med kveitegjenfangst Gjenfangst av 50 000 rømte kveiter er igangsatt på Bømlo. 100 er tatt så langt.

Nye priser på kveita Minsteprisene på kveite økes fra og med mandag 6. november.

Stengte felt i Troms Fiskeridirektøren stenger områdene på Grunnspildra, Reinfjorden og Ytre Kvænangen i Troms for fiske etter reke med trål.

Fem leppefisk-møter I løpet av november vil det bli kjørt fem evalueringsmøter om leppefisk.

Økte maksimalkvoter Fiskeridirektoratet har økt maksimalkvote for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerrak.

Fritt fiske etter sei Fra og med 1. november var det fritt fiske for trålere som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak.

Nye priser til mel og olje Nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse øker fra og med kommende mandag.

Etterforskes etter forlis – Sank da jeg skulle slepe den til ei fjære, sa fisker Johnny Ingebrigtsen til ifinnmark.no.

Setter ny rekord Denne uken åpner en ny produksjonslinje ved BioMars fabrikk på Karmøy.

Berget av vanntett mobil Mannen som forliste i Moskenes kommune sent søndag, kan takke sin vanntette mobiltelefon for at han ble plukket opp såvidt raskt.

Sjømatrådet ruller ut Sjømatrådet ruller i disse dager ut et nytt globalt markedsføringskonsept.

Sei for åtte mill Seien levert fersk utgjorde 1.190 tonn i kvantum og 8,2 mill kroner i verdi.

Tillater lys Fiskeridirektøren med melding.

Mindre torsk i NAFO Det blir 20 prosent mindre Newfoundland-torsk å fiske på neste år.

Åpnes for trål Åpning av et område på Leirdjupet, innenfor Fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

Åpning og stengning av områder Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Leppefisk for 6,7 mill Leppefisket startet opp i uke 31 med verdi på 7,2 mill kr andre uka av dette fisket, redusert til 6,7 mill kroner i uke 33.

Øker trålerkvoten Trålerne får fiske mer hyse i nord.

Må avtale før oppstart Ingen seinotfartøy må starte fisket uten leveringsavtale med kjøper!

Fjernet trål på Svalbard KV «Andenes» har vært på søppeloppdrag for Sysselmannen.

Kystvakten på fjellredning Kystvaktskipet KV Farm har vært på fjellredningstjeneste på Sørøya.

Lakserømming i Møre og Romsdal Meldinger rapporterte om forholdsvis stor fisk på avveie, og aktuelle anlegg ble bedt om å inspisere nøtene sine.

Må være registrert Som fritidsfisker må du registrere båten din i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene for å delta i fisket etter leppefisk.

- Husk journalkravet Fiskeridirektoratet minner om endringer i journalkravet i landingsforskriften, som ble endret 20. februar 2017. 

Endringer i sildefisket Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i fiske fra midnatt Fiskeridirektøren med melding.

Nytt oljefunn i Norskehavet Funnet er på mellom 25 og 50 millioner utvinnbare fat med olje.

Nye regler fra 1. juli Fra 1. juli trer krav om sikkerhetsstyringssystem for fartøy under 500 bruttotonn (bt) i kraft.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS