×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Stenging av et område nord for Bjørnøya

Fiskeridirektøren med melding.

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

Årsaken er stor innblanding av undermåls fisk.

Etter dette er det forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.         Nord 74 grader 50,5 minutter. Øst 018 grader 51,0 minutter.

2.         Nord 74 grader 53,0 minutter. Øst 018 grader 10,0 minutter.

3.         Nord 75 grader 00,0 minutter. Øst 018 grader 10,0 minutter.

4.         Nord 75 grader 00,0 minutter. Øst 019 grader 30,0 minutter.

5.         Nord 74 grader 50,0 minutter. Øst 019 grader 30,0 minutter.

herfra langs 20 milsonen ved Bjørnøya tilbake til posisjon 1.

På forsiden nå