Kyst og Fjord

Stilte opp for fiskerbroren

Både fiskere og andre sambygdinger stilte mannsterke for å lete da Stø-fisker Truls Johansen forsvant på havet etter en båtulykke natt til fredag.

Et stort antall frivillige meldte seg til innsats.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Erik Jenssen 

erik@kystogfjord.no

Truls Henrik Johansen fra Stø var en av mange unge fremadstormende Øksnes-fiskere. I en alder av bare 23 hadde han opparbeidet seg betydelig fartstid som fisker, og hentet i mars heim en 15-meters båt til bygda. Men ei fritidsbåtulykke natt til fredag i Øksnes Vestbygd satte et tragisk punktum.

Saken vakte enormt engasjement fra første stund i Øksnes. Øksnesflåten stilte mannsterke i de første timene etter at ulykken ble kjent, og drev søk i håp om å finne kollegaen i live.

Da aksjonen senere gikk over til søk etter antatt omkommet, og værforholdene løyet søndag var det en hel armada av små og store båter ute og lette i skjærgården. På Skogsøya etablerte Kystkvinnelaget base med matservering og samlingssted for de som deltok.

Irritasjon

Men samtidig som bygda varmes av samhold og dugnadsånd, er øksnesfiskerne irritert over den offentlige innsatsen.

- Allerede fredags morgen, da vi enda hadde gode muligheter til å finne ham, burde jo politiet og andre etater sørget for å sette inn en ROV og alt tenkelig utstyr i søket, sier Stein Ronny Vornes som er styremedlem i Øksnes fiskarlag og nær venn av den savnede.

«Dette er ikke greit»

En annen fiskerbror, Andre Reinholdtsen, engasjerte allerede fredag formiddag privat ROV-bistand fra et lokalt selskap som utførte arbeid på et oppdrettsanlegg i nærheten.
- Disse kunne vi hatt i arbeid allerede i ett- to-tida fredag. Men istedenfor at vi kunne gå rett i søk med arbeidsbåten vår, rekvirerte politiet ROV-en og tok den om bord på Kystverkets slepebåt, som kom seg ut i søk mange timer senere. Der mistet vi mange verdifulle timer, mener Reinholdtsen.

Dette søket pågikk ut over natten under svært dårlige værfohold og ble avsluttet tidlig lørdag formiddag.

- Hva synes du om at det offentlige avslutta så tidlig?

- Det er ikke greit det som skjer, men det vil jeg komme mer tilbake til når saken er avsluttet. Likevel, det er definitivt ikke greit. At det brukes millioner så lenge de regner med å finne noen i live er bra, men at alt bare klippes av i det øyeblikk vi går over til søk etter antatt omkommet er ikke bra, mener Reinholdtsen.

Alt skal være prøvd

Da det offentlige avsluttet ROV-søket overtok Andre Reinholdtsen kontrakten med undervannsfirmaet og fortsatte på egenhånd søndag. Skjærgården i Vestbygda ble finkjemmet over flere dager for privat regning fra arbeidsbåten «Viljar».

- Vi er flere båter som har gått i lag om å dekke dette, men om det blir manko til slutt, så står vi for dette. Det her skal ikke stå på penger, en dag er det en sjøl som trenger hjelp. Det verste som skjer i en slik sak, er at man ikke finner den omkomne, og ikke finner svar. Men om vi leter forgjeves, og ikke finner ham, så vet vi i alle fall at det er prøvd.  

Opprettet 20.06.2018 08:39. Sist oppdatert 20.06.2018 08:39

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS