Kyst og Fjord

Stilte opp for fiskerbroren

Både fiskere og andre sambygdinger stilte mannsterke for å lete da Stø-fisker Truls Johansen forsvant på havet etter en båtulykke natt til fredag.

Et stort antall frivillige meldte seg til innsats.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Erik Jenssen 

erik@kystogfjord.no

Truls Henrik Johansen fra Stø var en av mange unge fremadstormende Øksnes-fiskere. I en alder av bare 23 hadde han opparbeidet seg betydelig fartstid som fisker, og hentet i mars heim en 15-meters båt til bygda. Men ei fritidsbåtulykke natt til fredag i Øksnes Vestbygd satte et tragisk punktum.

Saken vakte enormt engasjement fra første stund i Øksnes. Øksnesflåten stilte mannsterke i de første timene etter at ulykken ble kjent, og drev søk i håp om å finne kollegaen i live.

Da aksjonen senere gikk over til søk etter antatt omkommet, og værforholdene løyet søndag var det en hel armada av små og store båter ute og lette i skjærgården. På Skogsøya etablerte Kystkvinnelaget base med matservering og samlingssted for de som deltok.

Irritasjon

Men samtidig som bygda varmes av samhold og dugnadsånd, er øksnesfiskerne irritert over den offentlige innsatsen.

- Allerede fredags morgen, da vi enda hadde gode muligheter til å finne ham, burde jo politiet og andre etater sørget for å sette inn en ROV og alt tenkelig utstyr i søket, sier Stein Ronny Vornes som er styremedlem i Øksnes fiskarlag og nær venn av den savnede.

«Dette er ikke greit»

En annen fiskerbror, Andre Reinholdtsen, engasjerte allerede fredag formiddag privat ROV-bistand fra et lokalt selskap som utførte arbeid på et oppdrettsanlegg i nærheten.
- Disse kunne vi hatt i arbeid allerede i ett- to-tida fredag. Men istedenfor at vi kunne gå rett i søk med arbeidsbåten vår, rekvirerte politiet ROV-en og tok den om bord på Kystverkets slepebåt, som kom seg ut i søk mange timer senere. Der mistet vi mange verdifulle timer, mener Reinholdtsen.

Dette søket pågikk ut over natten under svært dårlige værfohold og ble avsluttet tidlig lørdag formiddag.

- Hva synes du om at det offentlige avslutta så tidlig?

- Det er ikke greit det som skjer, men det vil jeg komme mer tilbake til når saken er avsluttet. Likevel, det er definitivt ikke greit. At det brukes millioner så lenge de regner med å finne noen i live er bra, men at alt bare klippes av i det øyeblikk vi går over til søk etter antatt omkommet er ikke bra, mener Reinholdtsen.

Alt skal være prøvd

Da det offentlige avsluttet ROV-søket overtok Andre Reinholdtsen kontrakten med undervannsfirmaet og fortsatte på egenhånd søndag. Skjærgården i Vestbygda ble finkjemmet over flere dager for privat regning fra arbeidsbåten «Viljar».

- Vi er flere båter som har gått i lag om å dekke dette, men om det blir manko til slutt, så står vi for dette. Det her skal ikke stå på penger, en dag er det en sjøl som trenger hjelp. Det verste som skjer i en slik sak, er at man ikke finner den omkomne, og ikke finner svar. Men om vi leter forgjeves, og ikke finner ham, så vet vi i alle fall at det er prøvd.  

Opprettet 20.06.2018 08:39. Sist oppdatert 20.06.2018 08:39

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS