×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

- Større havområder i Arktis må bevares

Klimaendringer og økt menneskelig aktivitet er trusler mot marine pattedyr som lever i Arktis, viser ny studie.

Temperaturstigningen i Arktis er høyere enn noe annet sted på kloden. Foto: Havforskningsinstituttet

Ved å sammenstille resultater fra sporingsstudier av de fleste marine pattedyrartene som befinner seg i havområdene rundt Svalbard har en bredt sammensatt internasjonal forskergruppe dannet seg en svært god oversikt for hvor dyr flest befinner seg. Forskerne benytter uttrykket «hotspots» for å beskrive de områdene som brukes mest.

Det er i disse områdene marine pattedyrene skaffer seg mat, parer seg, vokser opp og hviler. For å kunne overleve er dyrene helt avhengige av slike «hotspots». Disse områdene er samtidig ofte «hotspots» også for sjøfugler, og dyr lavere nede i næringskjeden.

Forskningen gir grunnlag for å kunne gi klare råd til forvaltninga av disse havområdene rundt Svalbard.

- Den marginale issonen av Grønlandshavet og det nordlige Barentshavet, farvannet rundt Svalbard og noen få kystnære områder på Nordøst-Grønland ble identifisert som sentrale hotspots for marine pattedyr og områder med høy artsrikdom.

Det sier Christian Lydersen, han er seniorforsker ved Norsk Polarinstitutt og en av forfatterne av studiet. Lydersen er også en av de sentrale forskerne i flere av feltstudiene som omtales.

- Denne artikkelen bør gi et godt grunnlag til de som bestemmer i forhold til hvilke områder som er viktige og dermed hjelpe forvaltningen til å kunne ta riktige beslutninger. Et annet aspekt er at iskantsonen som klart fremstår som en «hotspot», er et svært dynamisk område i forhold til hvor den er plassert til enhver tid, og forvaltningen må derfor ta dette med i betraktningen når eventuelle regler eller tiltak skal gjennomføres, forklarer Lydersen.

Studiet som er publisert, beskriver en rekke trusler mot livet i arktiske havområder.

Klimaendringene er mest merkbar i Arktis. Målinger viser at det ikke er noen andre områder på jorda der økninga i temperatur er større.

Varmere hav og vinder gjør at det blir stadig mindre havis. For en rekke av artene som omtales i studien er dette katastrofalt. Eksempelvis er ringselen helt avhengig av havis, det er der den føder og aler opp sitt avkom. Forsvinner denne arten, får isbjørnen problemer med å finne mat.

Menneskelig industriell virksomhet, som skipsfart, olje- og gassutvinning, leting og utvinning av mineraler på havbunnen, turisme og fiskeri er de andre store truslene for marine pattedyr i Arktis.

Om prosjektet:

Studien er utført av en gruppe internasjonale forskere og er finansiert av Norges forskningsråd, Norsk Polarinstitutt, Framsenteret, Norsk-russisk havmiljøsamarbeid, Bureau of Mineral and Petroleum (Nuuk, Grønland), det danske miljødepartementet og institutt for naturressurser i Grønland.

På forsiden nå